Lovosa T20/TS20

Ostatní produkty

LOVOSA je směs sodné soli karboxymethylcelulózy, uhličitanu sodného a hydroxidu sodného.

 

Pro technické použití se vyrábí ve dvou druzích:

LOVOSA T 20 - nesušená, která není zbavena solí ani přebytečné alkality.

LOVOSA TS 20 - dále upravená sušením a mletím.

LOVOSA je světle okrové barvy, T 20 je vločkovitá a TS 20 je sypká práškovitá hmota do velikosti zrn 2 mm.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti LOVOSA T 20 LOVOSA TS 20
Účinná látka v sušině v % min.  63 64
Vlhkost  v % max. 40 10
Viskozita 1 % roztoku v mPa.s  5-15  10-20

Rozsah a způsob použití

LOVOSA se používá jako surovina v průmyslu tukovém při výrobě pracích prostředků, na výrobu vodorozpustných barev, v textilním a papírenském průmyslu, dále pak ve stavebnictví a v naftařském průmyslu.

V roztoku se mimo jiné používá také k lepení papírových tapet.

Balení, doprava, skladování

LOVOSA se plní do papírových pytů s polyetylénovou vložkou. Hmotnost pytle u druhu T 20 je 30 kg, u druhu TS 20 je 20 kg. 

Pytle se dodávají buď volně ložené nebo na paletách fixované fólií v množství 600 kg na paletě.

LOVOSA se přepravuje v krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněných před povětrnostními vlivy.

Skladuje se v suchých, krytých a čistých skladech, chráněných proti vnějším vlivům, hmyzu a hlodavcům.

Ukládá se do vrstev nejvýše 6 pytlů nad sebou, aby se zabránilo sléhávání.