Pro nové dodavatele

Staňte se naším novým dodavatelem

Nákup v Lovochemii, a.s. je zabezpečován dvěma odděleními:

Oddělení nákupu

  • Nákup náhradních dílů, materiálu pro opravy a údržbu, režijního materiálu, skladování těchto dílů a materiálu
  • Nákup služeb, oprav a údržby
  • Nákup investic

Oddělení zásobování

  • Nákup surovin pro výrobu
  • Nákup obalů

Kontakty dle jednotlivých oblastí nákupu jsou uvedeny v sekci kontakty pro dodavatele.

Nákup je zajišťován jen prostřednictvím registrovaných dodavatelů. Malé poptávky jsou prováděny formou e-mailových poptávek. Výběrová řízení na dodávky služeb, oprav, investic a materiálu jsou pak zpravidla prováděna prostřednictvím systému elektronických nákupů PROMITEA – více v sekci výběrová řízení.

V případě, že máte zájem být dodavatelem Lovochemie, zašlete nám vyplněný registrační formulář (na e-mailový kontakt v sekci kontakty pro dodavatele), v případě, že máte zájem se také zúčastnit vyhlašovaných výběrových řízení, registrujte se v systému elektronických nákupů PROMITEA (viz výběrová řízení).

V současné době máme zájem prioritně o nové dodavatele v těchto oborech:

  • Strojní opravy a údržba zařízení, výroba ND
  • Projektování v oblasti elektro, strojního zařízení, stavby, investic
  • Specializované činnosti – vzduchotechnika, dopravníky atp.