Bezpečnost

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci věnuje naše společnost velkou pozornost. Tato oblast je nedílnou součástí podnikatelských aktivit Lovochemie a.s. Zaměřuje se na udržení a stálé zvyšování bezpečnostních standardů ve všech oblastech provozovaných nejen zaměstnanci společnosti, ale i kontraktory. Společnost má vypracován systém bezpečnostních kontrol. Cílem těchto kontrol je identifikace potenciálních nehod (tzv. skoronehody a rizikové situace) a tím předcházení skutečným nehodám.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je prvním bodem porad a je v popředí zájmu vedení společnosti. Ve společnosti je zaveden integrovaný manažerský systém (IMS), jehož součástí je systém řízení bezpečnosti práce podle programu „Bezpečný podnik“, který byl vyhlášen Státním úřadem inspekce práce (SÚIP).  Jeho cílem je zvýšení úrovně bezpečnosti práce v podnicích, podpora efektivního systému podnikového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podpora podniků při plnění nároků kladených směrnicemi EU a z nich vyplývající české legislativy.

Lovochemie, a.s., která se do programu zapojila v roce 2002, získala toto prestižní ocenění s právem nosit označení BEZPEČNÝ PODNIK, což svědčí o tom, že se oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců dlouhodobě a úspěšně zabývá.