Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

"Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je vzdělávání"

V moderní společnosti se požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců neustále mění a vzdělávání se stává celoživotním procesem. Proto podporujeme rozvoj odborných znalostí svých zaměstnanců.

Plány a programy vzdělávání vycházejí z kvalifikačních požadavků, z procesu hodnocení zaměstnanců a z aktuálních potřeb společnosti. V průběhu hodnotícího rozhovoru mezi nadřízeným a  zaměstnancem se hodnotí dosažené výsledky, silné a slabé stránky, formulují se kariérní plány a kroky směřující ke zlepšení výkonu. Vzdělávací plán je pak vytvořen na základě požadavků konkrétního pracovního místa a potřeb jednotlivých zaměstnanců.

Oblasti vzdělávání:
Zákonné způsobilosti 
Profesní způsobilosti
Uživatelské znalosti IT
Manažerské vzdělávání
Jazyková příprava