Program pro perspektivní zaměstnance

"Naším cílem je rozvoj mladých talentů"

Velká pozornost je věnována také skupině perspektivních zaměstnanců. Svým obsahem je program pro perspektivní zaměstnance zaměřen na identifikaci skutečného potenciálu účastníků. Záměrem je nejen rozvinout tento potenciál, ale také najít možné mladé talenty a upevnit jejich zájem o práci ve společnosti, případně v rámci skupiny Agrofert. Program pro perspektivní zaměstnance je zaměřen na prohlubování odborných znalostí, zlepšení praktických dovedností a osobnostní rozvoj účastníků.