Proces výběrového řízení

Průběh výběrového řízení

Forma a délka výběrového řízení závisí na typu pracovní pozice, o niž se ucházíte. Výběrové řízení může být i vícekolové. Nejdříve jsou posouzeny veškeré dokumenty od uchazeče (životopis, motivační dopis, certifikáty), po prvním předvýběru uchazečů následuje pohovor s personalistou a potenciálním nadřízeným pracovníkem nebo s dalšími odpovědnými osobami.

1. Posouzení životopisu a motivačního dopisu.

Každý životopis a motivační dopis je posouzen, případně jsou informace doplněny a upřesněny při telefonickém rozhovoru. Počítejte s tím, že Vám může personalista zavolat a získat si od Vás základní informace ještě před tím, než budete pozváni na pracovní pohovor.
Údaje uvedené v životopise a motivačním dopise jsou základem pro postup kandidátů do dalšího kola výběrového řízení.

2. Pohovor s personalistou a přímým nadřízeným

Další fází je strukturovaný pracovní pohovor s personalistou a přímým nadřízeným. Zjišťujeme úroveň požadovaných znalostí, dovedností, kompetencí a osobnostních charakteristik, které jsou pro výkon na obsazované pozici klíčové.

3. Posouzení dalších odborných a osobnostních charakteristik kandidáta.

Součástí výběrového řízení u klíčových pozic specialistů a manažerů jsou testy kompetencí a testy osobnosti, dále testy odborných dovedností a znalostí. Tyto testy mohou být součástí pohovorů.

4. Seznámení s pracovištěm.

Je pro nás důležité, aby se případní noví zaměstnanci dobře seznámili se svým budoucím pracovním prostředím, proto je jim v rámci výběrového řízení umožněno prohlédnutí tohoto pracoviště.

5. Při výběrovém řízení na klíčové pozice ve společnosti dochází k setkání s dalším manažerem.

Kdy se Vám ozveme?

V závěru pohovoru Vás budeme informovat o krocích, které budou následovat – například kdy můžete očekávat naše vyjádření (pozor, někdy to může trvat i několik týdnů), zda bude třeba absolvovat další osobní pohovor apod.

Pokud uspějete ve výběrovém řízení, oslovíme Vás s nabídkou. Po vzájemné dohodě o podmínkách spolupráce a datu nástupu následuje podepsání pracovní smlouvy.

Co musím udělat pro přihlášení do výběrového řízení?

Pokud Vás zaujme některá z našich inzerovaných volných pozic, pošlete nám svůj životopis na email kariera@lovochemie.cz, případně další požadované dokumenty nebo vyplňte dotazník. Obdržíte písemnou odpověď, kde se dozvíte, jaký bude další postup ve výběrovém řízení.

V případě splnění požadavků na volnou pracovní pozici, Vás pracovník personálního oddělení pozve na osobní pohovor. Vzhledem k tomu, že posuzování zaslaných dokumentů děláme pečlivě, může trvat nějaký čas, než se Vám ozveme.