Výběrová řízení

Seznam výběrových řízení, podmínky

Výběrová řízení na nákup oprav a údržby, nákup investic, nákup náhradních dílů a nákup surovin jsou zveřejňována v systému elektronických nákupů PROMITEA společnosti AGROFERT, a.s. IČO 26185610, na adrese: https://agrofert.promitea.com.

Pro účast v těchto výběrových řízení je nutné se nejprve registrovat v tomto systému na adrese: https://agrofert.promitea.com. Detailní návod je popsán na uvedené internetové adrese. Postup a další informace a dokumenty k registraci jsou také ke stažení na adrese: http://www.agrofert.cz/o-agrofertu/centralni-nakup.

Účastí ve výběrovém řízení potenciální dodavatel souhlasí s podmínkami vyhlášeného výběrového řízení a standardy a předpisy Lovochemie v sekci informace pro kontraktory.

Takové výběrové řízení nebude zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. a veřejné nabídky dle § 1780 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ale výběrové řízení s omezeným počtem účastníků, které se řídí podmínkami výběrového řízení společnosti Lovochemie, a.s.

 

VÝZVA K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ V RÁMCI PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ k projektu „Nový energetický zdroj KD7“