Pro smluvní dodavatele

Smluvní podmínky spolupráce

Nákup zpracovává veškeré smluvní dokumenty pro zajištění nákupu - kontakty pro zpracování smluv jsou v sekci kontakty pro dodavatele.

Pro smluvní zajištění jsou platné Všeobecné obchodní podmínky – ke stažení v sekci dokumenty ke stažení.

Před vlastním zajištěním plnění v oblasti údržby, oprav a investiční výstavby jsou zaměstnanci dodavatele, kteří se budou pohybovat a pracovat v areálu Lovochemie, povinni se zúčastnit školení bezpečnosti práce. Zaměstnanci dodavatele pak získají pro vstup do areálu Lovochemie čipové karty, každý vstup je tedy registrován. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni při práci a při pohybu v areálu dodržovat bezpečnostní standardy a předpisy Lovochemie – blíže je možné tyto předpisy a standardy stáhnout v sekci informace pro kontraktory.