Veletrhy pracovních příležitostí

Účastníme se veletrhů pracovních příležitostí

Pracovní veletrhy jsou určeny především studentům učilišť, středních a vysokých škol. Veletrhy se nejčastěji konají na akademické půdě vysokých škol, kde se studentům prezentuje několik desítek společností z prakticky všech odvětví průmyslu a obchodu. Cílem veletrhů je zprostředkovat kontakt mezi studenty a absolventy vysokých škol a jejich možnými zaměstnavateli.

Zástupci personálního úseku Lovochemie se každoročně účastní těchto veletrhů na univerzitách VŠCHT, ČVUT a UJEP,  aby studentům představili společnost a seznámili je s možností jejich profesního uplatnění a další spolupráce.

V podzimních měsících se naše personalistky také účastní veletrhu Techdays v Litoměřicích, který je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol z okolních měst a obcí. Na výstavišti jsou k dispozici prezentační stánky středních škol a zaměstnavatelů z regionu.