Spolupráce se školami

Spolupracujeme s vysokými i středními školami chemického a technického zaměření