ZENFERT 24 N

Dusíkatá hnojivaPevná ledková hnojiva

ZENFERT 24 N je povrchově upravené granulované dusíkaté hnojivo s významným obsahem jemně mletého zeolitu, který propůjčuje hnojivu unikátní vlastnosti. Jedná se o spolehlivé univerzální dusíkaté hnojivo, s vyváženým poměrem dusičnanového a amonného dusíku, které najde uplatnění téměř ve všech kulturách.

Benefity opakované aplikace zeolitu v hnojivu ZENFERT 24 N

Reguluje vodní režim v půdním profilu a zvyšuje efektivitu využití vody rostlinami

Příznivě ovlivňuje využití živin z hnojiv, zejména v obdobích/oblastech s nerovnoměrným rozložením srážek

Stává se složkou půdního sorpčního komplexu, čímž zvyšuje sorpční kapacitu půd

Poutá živiny, které postupně uvolňuje pro potřeby rostlin v průběhu celého vegetačního období

Snižuje ztráty amonné formy dusíku do podzemních vod i do atmosféry, zvyšuje využití dusíku rostlinami

Poutá těžké kovy (Cd, Pb, Cr, aj.) a omezuje jejich příjem rostlinami

Neokyseluje půdy, zvyšuje jejich pufrační schopnost

Přispívá ke zlepšení půdní struktury

Pozitivně ovlivňuje růst a vývoj plodin, zvyšuje výnos a zlepšuje kvalitu produkce

Chemické a fyzikální vlastnosti

DEKLAROVANÝ OBSAH:

Dusík celkový jako N v % hm.

24

Dusík amonný jako N v % hm.

12

Dusík dusičnanový jako N v % hm.

12

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo lze aplikovat před založením porostů i pro přihnojení v průběhu celé vegetace.

Zeolit pozitivně ovlivňuje fyzikálně – chemické vlastnosti půd, a to zejména při jeho dlouhodobém opakovaném používání. Minerál zeolit po aplikaci hnojiva zůstává v půdě, kde:

- poutá vodu a postupně ji uvolňuje pro rostliny, čímž zlepšuje hospodaření s vodou ve všech oblastech v období s nerovnoměrným rozložením srážek;

- stává se složkou půdního sorpčního komplexu, a tím zvyšuje sorpční kapacitu půd (zejména lehkých);

- zvyšuje využití fosforu a síry z půdy a aplikovaných hnojiv;

- poutá rizikové prvky (Cd, Pb, Cr, aj.), čímž omezuje jejich příjem rostlinami, především v podmínkách zvýšené mobility rizikových prvků (např. na kyselých půdách);

- váže amonný dusík a zpomaluje jeho přeměny nitrifikací. Hnojivo je proto vhodné i pro podzimní hnojení, jelikož dochází ke snížení ztrát dusíku do atmosféry i podzemních vod.

Aplikační dávky

Kultura

Dávka N v kg/ha

Olejniny (jaro)

250 - 400

Obilniny (jaro)

250 – 350

Ozimé plodiny – podzim

150 - 250

Brambory, cukrová řepa

250 - 400

Košťalová zelenina

150 - 200

Cibulová zelenina a luskoviny

100 - 200

Sady

200 – 350

Vinice

150 – 300

Stromkové (keříkové) ovoce

150 - 200

Balení, doprava, skladování

Hnojivo určené k přímé spotřebě se skladuje volně ložené v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených min. 1 m nebo v oddělených boxech. Hromady i boxy musí být označeny názvem hnojiva. Hnojivo pro dlouhodobé uskladnění se doporučuje trvale zakrýt plachtou nebo skladovat balené. Hnojivo balené do big bagů se skladuje uložené na sebe do výše max. 2 big bagů. Při uložení pytlů s hnojivem na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve dvou vrstvách. Hnojivo se musí skladovat na podlaze opatřené nepropustným povrchem. Musí být chráněno před přímým slunečním zářením a sálavým teplem, jinak dochází k destrukci granulí a ztvrdnutí hnojiva. Skladuje se odděleně od jiných hnojiv a chrání se před znečištěním. Skladovací prostor musí být zabezpečen proti vniknutí vlhkosti.