MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

Listová hnojivaLOVOMIKRO

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn je koncentrát mědi, manganu a zinku, mikroprvky jsou vázány v organické komplexové formě, která zvyšuje agronomickou účinnost. Jedná se o čirou modrozelenou kapalinu bez zápachu. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti       Hodnota
Měď jako Cu v %             1,2
Mangan jako Mn v %             6,5
Zinek jako Zn v %             4,8
pH zředěného roztoku (1:5)          2,5-4,0
Hustota v kg/l při 20 °C         cca 1,38

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je kapalné hnojivo, které použijeme jak při hnojení na půdu, tak i mimokořenové výživě rostlin (hnojení na list). MIkrokomplex Cu-Mn-Zn je vhodné použít ke kurativním zásahům během vegetace, kdy jsou předpoklady k projevům jejich nedostatku (nevhodné pH půdy, sucho, aj.), ale i tehdy, když se na rostlinách projeví akutní nedostatek Cu, Mn, Zn. Rostliny obzvlášť náročné na dostatek těchto stopových prvků jsou: jarní a ozimé obiloviny, cukrová řepa, brambory, hrách, bob, slunečnice, cibule, česnek, špenát, paprika, rajčata.

Aplikační dávky

Pro listovou aplikaci se používá vodný roztok o koncentraci 0,5 %. Při listové aplikaci se dávka na 1 hektar pohybuje v rozmezí 1–2 l koncentrátu na 200–400 l postřikovacího roztoku.

Plodina Doba aplikací Počet aplikací koncentrace v l/ha
Obilniny (ozimé a jarní)

1. aplikace: na podzim (DC 13)

2. aplikace: počátkem odnožování (DC 23 – 25)

3. aplikace: sloupkování (DC 30 –32)
         3

     2 (při 1. aplikaci)

     2 (při 2. aplikaci)

     1 (při 3. aplikaci)
Cukrovka 1. aplikace ve fázi 3. pravého listu, 2. aplikace po třech až čtyřech týdnech           2 při každé aplikaci 2
Brambory v době zapojení porostu           1                2
Luštěniny v době zapojení porostu           1                2
Zahradní plodiny v průběhu vegetace           2                2

 

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.