MgN sol

Listová hnojivaNPKMgSOL

MgN sol je dusíkato - hořečnaté hnojivo.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti       Hodnota
Dusičnanový dusík jako N v %            7,3
Hořčík jako MgO v %           10,0
pH zředěného roztoku  (1:5)            6-8
Hustota v kg/l při 20 °C        cca 1,37

 

Rozsah a způsob použití

Používá se zejména  na jaře před setím nebo výsadbou resp. před zahájením vegetace zahradních plodin. U vytrvalých kultur lze provádět hnojení i po sklizni. Používá se i k dodatečnému hnojení rostlin živinami, zejména když je příjem živin kořeny ztížen. To může být např. za nepříznivého počasí. Mimokořenová výživa se provádí během hlavní vegetační doby v dílčích dávkách v minimálně 14ti denních odstupech. Je vhodný zejména k rostlinám náročným na hořčík (obilniny, olejniny, chmel, květák, zelí, hrách, fazole, brambory, rajčata, papriky, mrkev, réva vinná, růže aj.) a pro půdy s velmi nízkým až vyhovujícím obsahem hořčíku. Ve chmelařství se toto hnojivo používá k mimokořenové výživě a jsou s ním dosahovány dobré výsledky jak při zvyšování výnosů, tak i kvality. Dobře se též uplatňuje k mimokořenové výživě v užitkovém a okrasném zahradnictví. Mimokořenová výživa se používá v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení. Ke hnojení pokojových rostlin zálivkou se hnojivo používá v malých množstvích, nejlépe ve směsi s LOVODAM 30   20+20 ml (objem jedné zátky od 5 a 20 l balení) do 10 l vody.

Aplikační dávky

Doporučená koncentrace hnojiva  ve formě postřiku je následující:

Plodina Doba aplikací Počet aplikací Dávkování v l/ha
Zelenina 1. dva týdny po výsadbě, další v intervalu 2 týdnů 3-6 5-10

Olejniny

Obilniny

1. regenerační hnojení, další v intervalu dvou týdnů

3-4 5–8
Réva vinná 1. těsně před kvetení, další při tvorbě bobulí 3-8 6–8
Jádroviny, peckoviny 1. po odkvětu, další ve 14 denních intervalech 5-10 3-4
Hrnkové květiny během vegetačního období 0,6 až 1,0% roztok   4-6
Jahody 1. regenerační hnojení, další po  2 týdnech 2-4 4-8
Brambory 1. po zapojení porostu, další po třech týdnech 2-4 5-10

Při zálivce doporučujeme přidávat hnojivo  v koncentraci 0,03 % (aplikace hnojiva při každé závlaze). V případě občasného přídavku doporučujeme zvýšit koncentraci na 0,2 % aplikační kapaliny.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.