MANGAN Forte

Listová hnojivaLOVOMIKRO

MANGAN Forte obsahuje 11 % manganu. Jedná se o čirý, narůžovělý roztok.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota
Mangan  jako  Mn v  %     11,0
pH (ředěno vodou 1:5)     2-3
Hustota v kg/l při 20 °C     cca 1,36

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je koncentrát manganu určený k preventivnímu či kurativnímu odstraňování nedostatku využitelného manganu v rostlinách. K  plodinám náročným na dostatek přístupného manganu patří: obilniny, krmná a cukrová řepa, řepka olejka, slunečnice, kukuřice a brambory.

Aplikační dávky

Nejvhodnější použití je začátkem vegetace po olistnění kultur. Od té doby lze hnojivo aplikovat ve 14 denních intervalech 2x až 3x za sebou. Kromě doby kvetení, kdy jsou porosty citlivější (aplikovat poloviční, dávku), je možné hnojivo aplikovat po celou dobu vegetace. Doporučená dávka je 1 až 2 l koncentrátu na hektar při jedné aplikaci. Pro aplikaci platí obecné zásady foliární výživy rostlin, tj. nejvhodnější doba pro aplikaci je za vyšší relativní vlhkosti a nižších teplotách. Optimální je brzy po ránu, večer nebo při zatažené obloze.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.