LOVOSOYA

Listová hnojivaNPKMgSOL

Hnojivo obsahuje makro i mikro živiny ve vyváženém poměru vycházejícím z potřeb luštěnin a je vhodné pro aplikaci postřikem. Po zředění se používá k základnímu hnojení soji, hrachu, fazolí, bobů apod. Vhodné je též pro hnojení vytrvalých porostů pícnin vojtěšky a jetelů. Hlavní pozornost je věnována živinám, které podporují schopnost symbiotických hlízkových bakterií vázat vzdušný dusík. Velký důraz je kladen na mikroelementy, především molybden. Ten přispívá k lepší utilizaci fosforu díky vzniku fosfomolybdenanového komplexu. Současně je molybden katalyzátorem enzymatického procesu nitrátreduktázy, kdy výrazným způsobem napomáhá přeměně nitrátového dusíku na aminokyseliny a jejich následného zabudování do bílkovin.

Vizuální nedostatky připomínají deficity dusíku, jsou však způsobeny nesprávným fungováním hlízkových bakterií, často způsobeným nedostatkem vhodných živin. Hnojivo LOVOSOYA je doporučený produkt pro doplnění těchto živin. Pro přesnou diagnostiku výživného stavu doporučujeme provést listové rozbory rostlin.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

DEKLAROVANÝ OBSAH:

Dusík celkový jako N celk. v % hm.

5

Dusík močovinový jako N moč. v % hm.

4

Fosfor celkový jako P2O5 vodo. v % hm

5

Draslík celkový jako K2O vodo. v % hm.

7,5

Síra celková jako SO3 v % hm.

2,5

Bor jako B v % hm.

0,2

Železo jako Fe v % hm.

0,3

Mangan jako Mn v % hm.

0,5

Molybden jako Mo v % hm.

0,5

Měď jako Cu v % hm.

0,3

Zinek jako Zn v % hm.

0,7

 

 

pH zředěného roztoku (1 : 5)

6,5 – 8,5

Hustota v kg/l při 20 °C

cca 1,26

Doporučení pro aplikaci

Základní jednorázová dávka činí 2 – 3 l/ha. Aplikace se může opakovat 2 – 6 krát za sezonu v závislosti na deficitu živin. Hnojivo se aplikuje v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření a vysokých teplot hrozí u citlivých kultur nebezpečí popálení.

Pro aplikaci u polních plodin se doporučené dávky hnojiva ředění 150 – 250 l/ha vody. V případě aplikace do vzrostlých pícnin se dávka může zvýšit na 5 l/ha a ředí se 300 – 400 l/ha vody.