LOVOSAN 24+3S

Dusíkatá hnojivaKapalná hnojiva

LOVOSAN 24+3S  je roztok dusičnanu amonného, močoviny a síranu amonného s průměrným obsahem 24 % celkového dusíku, z toho 7 % ve formě amonné, 5 % ve formě dusičnanové a 12 % ve formě močovinové. Kapalné dusíkaté hnojivo LOVOSAN 24+3SS při optimálním složení 28 % dusičnanu amonného, 25,7 % močoviny, 12,3 % síranu amonného a 34 % vody má při teplotě 25 oC hustotu 1 265 kg/m3, vysolovací teplota je – 15 oC.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 24,0
močovinový dusík jako N v % 12,0
síra jako S v  % 3,0
Hodnota pH 7,2 – 7,9
biuret v % max. 0,5
nečistoty na sítě 0,5 mm v % 0,0

 

Rozsah a způsob použití

Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny.

LOVOSAN 24+3S je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k  urychlenému rozkladu zaorané slámy. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze LOVOSAN 24+3S použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme LOVOSAN 24+3S těsně před setím. Vzhledem k tomu, že LOVOSAN 24+3S obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci. K přihnojování během vegetace se používá buď v neředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travních porostů) nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N/ha  a u většiny dvouděložných rostlin).

Aplikační dávky

LOVOSAN 24+3S je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty nesmí být aplikováno v blízkosti stanovišť včelstev v době letu včel, pokud by je vzhledem ke směru větru mohlo ohrozit.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit 80 oC.  Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny apod.). Teplota vysolení – 15 °C.

Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou.