LOVOGRAN B

Dusíkatá hnojivaPevná hnojiva N+S

Hnojivo se používá se ke všem plodinám při jarní přípravě půdy. Do půdy se zapravuje ihned po rozhození.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Dusík celkový jako N  v % 20
Dusík amonný jako N v % 18,6
Dusík dusičnanový jako N v % 1,4
Síra rozpustná ve vodě jako S v % 20,5
Bór jako B v % 0,2
Obsah částic nad 10 mm v % 0
Obsah částic od 2 mm do 6,3 mm v % min. 90
Obsah částic pod 1mm v % max. 3,0

Aplikační dávky

Plodina

Dávka

 

kg/ha

Pšenice

350 - 400

Řepa

600 - 650

Řepka

500 - 600

Oves

150 - 200

Kukuřice

550 - 650

Cukrovka

500 - 550

Brambory

450 - 500

Cibulová zelenina

300 - 400

Květák, kedlubny

400

Kapusta, zelí, růžičková kapusta

600

Ovocné dřeviny, drobné ovoce,

dávky v plné plodnosti se zvyšují

200 – 300

o 100 – 200

Balení, doprava, skladování

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.