LOVOGRAN

Dusíkatá hnojivaPevná hnojiva N+S

Používá se ke všem plodinám při jarní přípravě půdy. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Dusík celkový jako N  v % 20,0
Dusík amonný jako N v % 18,6

Dusík dusičnanový jako N v %

1,4

Síra rozpustná ve vodě jako S v  %

20,5

Obsah částic nad 10 mm v %

0,0

Obsah částic od 2 mm do 6,3 mm v %

min. 90
Obsah částic pod 1mm v % max. 3,0

 

Rozsah a způsob použití

Do půdy se zapravuje ihned po rozhození. Při hnojení ovocných dřevin je vhodná jeho kombinace s fosforečnými a draselnými hnojivy. Je velmi vhodný pro pěstování brambor a plodin vyžadujících vysoký obsah síry jako je cibulová zelenina, košťálová zelenina a křen. Hnojivo má kyselou reakci.

Aplikační dávky

Plodina Dávka v kg/ha
Pšenice 350 - 400
Řepa 600 - 650
Řepka 500 - 600
Oves 150 - 200
Kukuřice 550 - 650
Cukrovka 500 - 550
Brambory 450 - 500
Cibulová zelenina 300 - 400
Květák, kedlubny 400
Kapusta, zelí, růžičková kapusta 600

Ovocné dřeviny, drobné ovoce,

dávky v plné plodnosti se zvyšují
200 – 300  (o 100 – 200)

 

Balení, doprava, skladování

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.