LOVOFERT CN 15,5+B

Dusíkatá hnojivaPevná ledková hnojiva

LOVOFERT CN 15,5 + B  je plně ve vodě rozpustné hnojivo s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník z hnojiva zmírňuje účinek půdní kyselosti. Vzhledem k  velké pohyblivosti dusíku v půdě a nebezpečí vyplavování se nedoporučuje aplikace vyšších dávek ledku vápenatého na lehkých písčitých půdách, v oblastech s vysokým úhrnem srážek a všeobecně jednorázových dávek nad 300 kg/ha. Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrové a krmné řepy, máku, kukuřice, lučních porostů, zeleniny i operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin. Hnojivo je použitelné na finální aplikace živin pro celou škálu tržních plodin se zvýšenými nároky na dostatek boru.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N celk. v % hm.

15,5

Dusík amonný jako N čp. v % hm.

max. 1,5

Dusík dusičnanový jako N nitr. v % hm.

14,3

Vápník vodorozpustný jako CaO v % hm.

26,3

Bor celkový jako B v % hm.

0,3

Granulometrie částic 2 – 5 mm v % hm.

min. 90

Granulometrie částic pod 1 mm v % hm.

max. 3

Granulometrie částic nad 10 mm v % hm.

0

Aplikační dávky

Kultura

Dávka v kg/ha

Ovocné stromy vzrostlé

200 - 500 - 2 aplikace - při květu a na začátku plodu

Melouny, dýně

180 - 240

Ječmen jarní

250 - 400 na jaře

Pšenice jarní

150 - 200 na jaře, 200 – 250 během vegetace

Okopaniny

250 - 400 na jaře, 250 – 400 během vegetace

Louky a pastviny

200 - 600 na jaře, 300 – 600 během vegetace

Kořenová zelenina, košťáloviny

180 - 360 během vegetace

Plodová zelenina   

180 - 240 během vegetace

Cibulová a listová zelenina

max. 180 během vegetace

Rané brambory

max. 180 během vegetace

Luskoviny

max. 140 během vegetace

Jádroviny, peckoviny, drobné ovoce

180 - 360 během vegetace (podle stupně plodnosti)

Jahody

max. 360 během vegetace

Vinná réva

150 - 200 během vegetace

Mrkev, karotka

300 během vegetace

Květák

200 – 250  během vegetace

Balení, doprava, skladování

Skladuje se v původních obalech v suchu, odděleně od potravin a mimo dosah dětí. PE prázdné obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Volně ložený se skladuje ve skladech (boxech) na podlaze opatřené nepropustným povrchem s ochranou proti nitrátové korozi. Při skladování musí být zakrytý PE plachtou.