LOVOFERT CN 15

Dusíkatá hnojivaPevná ledková hnojiva

Ledek vápenatý je plně ve vodě rozpustné hnojivo s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník z hnojiva zmírňuje účinek půdní kyselosti. Vzhledem k  velké pohyblivosti dusíku v půdě a nebezpečí vyplavování se nedoporučuje aplikace vyšších dávek ledku vápenatého na lehkých písčitých půdách, v oblastech s vysokým úhrnem srážek a všeobecně jednorázových dávek nad 300 kg/ha. Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrové a krmné řepy, máku, kukuřice, lučních porostů, zeleniny i operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin.

Doporučení pro aplikaci

Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrovky, krmné řepy, máku, kukuřice, směsek na zeleno, lučních porostů, zeleniny i operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin.

Aplikační dávky

kultura

dávka v kg/ha

Ovocné stromy vzrostlé

200-500 - 2 aplikace-při květu a na začátku plodu

Melouny, dýně

180-240

Ječmen jarní

250 - 400  na jaře

Pšenice jarní

150 - 200  na jaře, 200 – 250 během vegetace

Okopaniny

250 - 400  na jaře, 250 – 400 během vegetace

Louky a pastviny

200 - 600  na jaře, 300 – 600 během vegetace

Kořenová zelenina, košťáloviny

180 - 360  během vegetace

Plodová zelenina

180 - 240  během vegetace

Cibulová a listová zelenina

max. 180   během vegetace

Rané brambory

max. 180   během vegetace

Luskoviny

max. 140   během vegetace

Jádroviny, peckoviny, drobné ovoce

180 - 360  během vegetace (podle stupně plodnosti)

Jahody

max. 360   během vegetace

Vinná réva

50 -100     během vegetace

Balení, doprava, skladování

Skladuje se v původních obalech v suchu, odděleně od potravin a mimo dosah dětí. PE prázdné obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.

Volně ložený se skladuje ve skladech (boxech) na podlaze opatřené nepropustným povrchem s ochranou proti nitrátové korozi. Při skladování musí být zakrytý PE plachtou.