Ledek amonný 24 % N

Dusíkatá hnojivaPevná ledková hnojiva

Ledek amonný 24 % N se používá na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v %     24,0 (1/2 dusičnanový,1/2 amonný)
částice od 2 mm do 5 mm v % min.     90,0
částice pod 1 mm v % max.     3,0
částice nad 10 mm v %     0,0

 

Aplikační dávky

Kultura kg/ha na jaře kg/ha během vegetace
Ozimé obiloviny 50 - 250 150 - 200
Řepka ozimá 200 - 250 150 - 250
Hořčice, řepka jarní 50  - 150 200 - 250
Cukrovka, krmná řepa 250 - 400 150 - 200
Brambory 250 - 350 150 - 200
Kukuřice na siláž 200 - 400 150 - 200
Louky a pastviny 150 - 400 150 - 200
Košťáloviny 250 - 400 100 - 200
Cibulová zelenina 150 - 350 max. 150

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Balení, doprava, skladování

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou.

Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.