GSH NPK 15-3,3-13+5 MgO

NPK/NP hnojiva

Hnojivo GSH NPK 15-3,3-13+5 MgO je moderní kombinované hnojivo s širokým záběrem uplatnění ve výživě rostlin. Mezi jeho přednosti patří vyvážený obsah živin s důrazem na výživu mladých lesních kultur. Použití je k mladým výsadbám nebo při zakládání kultur.

Používá se po celou dobu vegetace v závislosti na diagnostice výživného stavu porostu, náročnosti kultur na konkrétní živiny, na půdách s nízkým obsahem hořčíku, nízkým až dostatečným obsahem přijatelného draslíku a dostatečným až vysokým obsahem fosforu. Část dusíku je obsažena v dlouhodobě účinné močovinofomaldehydové formě. Díky kombinaci rychle a pomalu uvolnitelných forem živin je účinnost hnojiva 1 – 3 roky, v závislosti na podmínkách. Hnojivo obsahuje regulátory růstu a huminové kyseliny (humát draselný).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N v % hm.

15

Dusík amonný jako N v % hm.

4,5

Dusík močovinoformaldehydový jako N v % hm.

6

Fosfor celkový jako P2O5 v % hm.

3,3

Draslík celkový jako K2O v % hm.

13

Draslík vodorozpustný jako K2O v % hm.

13

Hořčík celkový jako MgO v % hm.

5

Síra celková jako S v % hm.

15

Síra celková jako SO3 v % hm.

37,4

Částice 1 – 10 mm v % hm.

min. 90

Částice pod 1 mm v % hm.

max. 3

Částice nad 10 mm v % hm.

0

Rozsah a způsob použití

Aplikace se provádí ručně nebo pomocí rozmetadel. Nejvhodnější termíny jsou na jaře (nikdy na sněhovou pokrývku a zamrzlou půdu), nebo při výsadbě aplikací do jamky. Pokud je to možné, pro zvýšení účinnosti doporučujeme po aplikaci zálivku, což zajistí rychlou dostupnost aplikovaných hnojiv.

Aplikační dávka při použití rozmetadel činí 300 – 500 kg na hektar

Aplikační dávka při aplikaci do jamek činí 40 – 60 g, granule je potřeba v jamce rovnoměrně rozptýlit.

Doporučení pro aplikaci

Aplikace se provádí ručně nebo pomocí rozmetadel. Nejvhodnější termíny jsou na jaře (nikdy na sněhovou pokrývku a zamrzlou půdu), nebo při výsadbě aplikací do jamky. Pokud je to možné, pro zvýšení účinnosti doporučujeme po aplikaci zálivku, což zajistí rychlou dostupnost aplikovaných hnojiv.

Aplikační dávka při použití rozmetadel činí 300 – 500 kg na hektar

Aplikační dávka při aplikaci do jamek činí 40 – 60 g, granule je potřeba v jamce rovnoměrně rozptýlit.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se skladuje volně ložené v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených min. 1 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené hnojivo do 50 kg se skladuje v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivem na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve dvou vrstvách. Hnojivo se musí skladovat na podlaze opatřené nepropustným povrchem. Musí být chráněno před přímým slunečním zářením a sálavým teplem, jinak dochází k destrukci granulí a ztvrdnutí hnojiva. Skladuje se odděleně od jiných hnojiv a chrání se před znečištěním. Skladovací prostor musí být zabezpečen proti vniknutí vlhkosti. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou.