GSH NPK 10-6-5+15S+2MgO

NPK/NP hnojiva

Vícesložkové granulované hnojivo s obsahem síry jako sírany.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota

Síra vodorozpustná jako S v % hm.

15,0

Hořčík jako MgO v % hm.

  2,0

Částice od 1 mm do 5 mm v %  hm.              min.

90,0

částice pod 1 mm v %  hm.                           max.

 3,0

částice nad 10 mm v %  hm.                                 

 0,0

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je vhodné pro základní  hnojení  většiny zemědělských plodin na jaře, na půdách zásobených fosforem. Použití tohoto hnojiva v průběhu vegetace je omezené. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách.

Aplikační dávky

Kultura

Dávky kg/ha

Ozimé obiloviny, startovací dávka N u luskovin 

                                    400 - 800

Jarní ječmen technický

                                    300 - 500

Ostatní jarní obiloviny

                                    500 - 800

Brambory konzumní a průmyslové

                                    600 - 900

Cukrovka, kukuřice

                                    700 - 1100

Intenzivní louky

                                    500 - 700

Balení, doprava, skladování

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v  odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem.

Zpětný odběr prázdných obalů zajišťuje firma  EKO- KOM, a.s. Praha. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.