GSH NPK 10-10-10+13 S

NPK/NP hnojiva

GSH NPK 10-10-10+13 S je granulované směsné hnojivo. Je vyráběno granulací  jednosložkových  hnojiv se základními živinami jako je dusík, fosfor a draslík.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Amonný dusík jako N v % 10,0
Fosforečnany rozpustné ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 10,0
Fosforečnany rozpustné ve vodě v % jako P2O5 v % 8,0
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % 10,0
Síra jako S v % 13,0
Částice od 1 mm do 5 mm v % 90,0
Částice pod 1 mm v % 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určeno k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7-14 dní před setím. Použití tohoto hnojiva během vegetace je omezené. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách. Je vhodné pro hnojení polních plodin, zeleniny, sadů, chmelnic, vinic a pěstebních školek. NPK 10-10-10+13S je vhodné pro hnojení plodin pěstovaných na půdách se středními až dobrými zásobami těchto živin v půdě. Pěstované plodiny by se měly vyznačovat nižšími nároky na draslík. Uplatní se k hnojení plodin sklizených na zeleno (krmiva, listové zeleniny).

Aplikační dávky

Lze odvodit z nároků pěstovaných plodin na dusík.

Kultura Dávka v kg/ha
Jarní obiloviny 500-1000
Rané brambory 600- 800
Konzumní a průmyslové brambory 900-1300
Cukrovka, silážní kukuřice 300 - 800
Sady v plné plodnosti (peckoviny, jádroviny) 700-1100
Drobné ovoce (angrešt, rybíz) 500-800
Rajčata, salát, špenát, petržel 400-600
Květák, mrkev, zelí, kedlubny 700-900
Celer, kapusta hlávková 1000-1500
Nízkoprodukční trávníky 300-500
Přirozené trávní porosty (produkční) 600-900

 

Balení, doprava, skladování

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem.