GSH NK Mg

NPK/NP hnojiva

Hnojivo typu NK s hořčíkem pro lesní školky je určeno pro hnojení lesních kultur během vegetace na půdách s nízkým obsahem hořčíku, nízkým až dobrým obsahem přijatelného draslíku a vyhovujícím až vysokým obsahem fosforu.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N celk. v % hm.

12

Dusík dusičnanový jako N nitr. v % hm.

2,5

Dusík amonný jako N čp. v % hm.

9,5

Draslík vodorozpustný jako K2O vodo. v % hm.

6

Hořčík celkový jako MgO celk. v % hm.

7,5

Vápník celkový jako CaO celk. v % hm.

4

Síra celková jako S celk. v % hm.

18

Síra celková jako SO3 v % hm.

45

Částice 2 - 5 mm v % hm.

min. 90

Částice pod 1 mm v % hm.

max. 3

Částice nad 10 mm v % hm.

0

Doporučení pro aplikaci

U granulovaného hnojiva NK Mg se předpokládá 1 – 3 aplikace v prvním vegetačním období a max. 3 aplikace ve druhém vegetačním období. Navržené základní dávky a jejich počet je možné upravit podle stavu porostu, např. v prvním vegetačním období snížit dávku u jednoletého výsevu borovice.

Na základě půdních rozborů je možné při podzimní aplikaci doplnit draslík (např. síran draselný), hořčík (např. kieserit), případně i fosfor (např. Fosmag). Granulované hnojivo je bělavé barvy s nízkým obsahem chloridů.

Aplikační dávky

Základní aplikační dávka při použití hnojiva NK Mg

 

Kultura

Dávka hnojiva

Dávka živiny v kg/ha

kg/ha

N

P

K

Mg

Jehličnaté dřeviny - smrk

166

19,9

0,0

8,3

7,2

Listnaté dřeviny, borovice

250

30,0

0,0

12,5

10,8

 

Schéma hnojení borovice, dvouletý systém hnojení při použití hnojiva NK Mg

 

Orientační termín aplikace

Hnojivo

 

Základní dávka v kg/ha

Hnojivo

N

P

K

Mg

22.5.

NK Mg

166

20

0

10

7

5.9.

Podzimní*

-

0

0

(22,4)

(11,3)

15.4.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

30.4.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

15.5.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

suma – první vegetační období (bez podzimní aplikace)

166

20

0

10

7

suma –  dvě vegetační období (bez podzimní aplikace)

866

130

 

57,5

46,4

*Podzimní aplikace draselných nebo hořečnatých hnojiv podle půdního rozboru

 

Schéma hnojení listnáče, dvouletý systém hnojení při použití hnojiva NK Mg

 

Orientační termín aplikace

Hnojivo

 

Základní dávka v kg/ha

Hnojivo

N

P

K

Mg

24.4.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

9.5.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

22.5.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

2.9.

Podzimní*

-

0

0

(22,4)

(11,3)

15.4.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

30.4.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

15.5.

NK Mg

250

30

0

12,5

10,8

suma – první vegetační období (bez podzimní aplikace)

750

90

0

37,5

32,4

suma –  dvě vegetační období (bez podzimní aplikace)

1500

180

 

75

64,8

*Podzimní aplikace draselných nebo hořečnatých hnojiv podle půdního rozboru

 

Schéma hnojení smrku, dvouletý systém hnojení při použití hnojiva NK Mg

 

Orientační termín 

Hnojivo

 

Základní dávka v kg/ha

Hnojivo

N

P

K

Mg

24.4.

NK Mg

166

19,9

0

8,3

7,2

9.5.

NK Mg

166

19,9

0

8,3

7,2

22.5.

NK Mg

166

19,9

0

8,3

7,2

2.9.

Podzimní*

-

0

0

(22,4)

(11,3)

15.4.

NK Mg

166

19,9

0

8,3

7,2

30.4.

NK Mg

166

19,9

0

8,3

7,2

15.5.

NK Mg

166

19,9

0

8,3

7,2

suma – první vegetační období (bez podzimní aplikace)

750

60

0

24,9

21,6

suma –  dvě vegetační období (bez podzimní aplikace)

1500

120

 

45,8

43,2

*Podzimní aplikace draselných nebo hořečnatých hnojiv podle půdního rozboru

 

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se skladuje volně ložené v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených min. 1 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené hnojivo do 50 kg se skladuje v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivem na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve dvou vrstvách. Hnojivo se musí skladovat na podlaze opatřené nepropustným povrchem. Musí být chráněno před přímým slunečním zářením a sálavým teplem,  jinak dochází k destrukci granulí a ztvrdnutí hnojiva. Skladuje se odděleně od jiných hnojiv a chrání se  před znečištěním. Skladovací prostor musí být zabezpečen proti vniknutí vlhkosti. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou.