FERTIMAG

Listová hnojivaFERTI

FERTIMAG je čirý roztok zelenohnědé barvy.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota
Celkový dusík jako N v %     8,0
Amonný dusík jako N v %     1,0
Dusičnanový  dusík jako N v %     7,0
Hořčík jako MgO v %     8,0
Zinek jako Zn v %     0,005
Měď jako Cu v %     0,005
Molybden jako Mo v %     0,002
Mangan jako Mn v %     0,01
Železo jak Fe v %     0,02
Bór jako B v %     0,01
pH zředěného roztoku (1:5)     5 - 7
Hustota v kg/l při 20 °C     cca 1,34

Hnojivo dále obsahuje stimulátory růstu a adhezivní látky.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se používá jako dusíkato-hořečnaté hnojivo zejména na jaře před setím nebo výsadbou resp. před zahájením vegetace zahradních plodin. U vytrvalých kultur lze provádět hnojení i po sklizni. Používá se i k dodatečnému hnojení rostlin živinami, zejména když je příjem živin kořeny ztížen. To může být např. za nepříznivého počasí. Mimokořenová výživa se provádí během hlavní vegetační doby v dílčích dávkách v minimálně 14-ti (u obilovin 21) denních odstupech. Je vhodný zejména k rostlinám náročným na hořčík (obilniny, chmel, květák, zelí, hrách, fazole, brambory, rajčata, papriky, mrkev, réva vinná, růže aj.) a pro půdy s velmi nízkým až vyhovujícím obsahem hořčíku. Ve chmelařství se hnojivo používá k mimokořenové výživě a jsou s ním dosahovány dobré výsledky jak při zvyšování výnosů, tak i kvality. Dobře se též uplatňuje k mimokořenové výživě v užitkovém a okrasném zahradnictví. Mimokořenová výživa se používá v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení. Ke hnojení pokojových rostlin zálivkou se hnojivo používá v malých množstvích, nejlépe ve směsi s LOVODAM 30  20+20 ml (objem jedné zátky od 5 a 20 l balení) do 10 l vody.

Aplikační dávky

Při zálivce doporučujeme přidávat hnojivo v koncentraci 0,03 % (aplikace hnojiva při každé závlaze). V případě občasného přídavku doporučujeme zvýšit koncentraci na 0,2 % aplikační kapaliny.

Plodina Doba aplikací Počet aplikací Dávkování v l/ha
Zelenina 1. 2 týdny po výsadbě, další v intervalu 2 týdnů     3-6     5-10
Olejniny 1. aplikace: regenerační hnojení, další aplikace v intervalu 2 týdnů     3-4     5-8
Vinná réva 1. aplikace:  těsně před květem, další při tvorbě bobulí     3-8     6-8
Jádroviny, peckoviny 1. po odkvětu, další ve 14 denních intervalech     5-10     6-8
Hrnkové květiny během vegetačního období jako 0,6 až 1,0% roztok     4-6  
Jahody po odkvětu     2-4     4-8
Obilniny 1. aplikace: regenerační hnojení, další v intervalu 2 týdnů     2-4     5-10
Brambory 1. aplikace: po zapojení porostu, další po třech týdnech     2-4     5
       

 

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.