FERTIGREEN NPK 10-5-5

Listová hnojivaFERTI

FERTIGREEN NPK 10-5-5 je čiré kapalné vícesložkové hnojivo zelenohnědé barvy, obsahující dusík, fosfor a draslík, který je v bezchloridové formě a stopové prvky. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti       Hodnota
Celkový dusík jako N v %            10,0
Amonný dusík jako N v %             5,0
Dusičnanový  dusík jako N v %             5,0
Fosfor jako P2O5 v %             5,0
Draslík  jako K2O v %             5,0
Bór jako B v %             0,01
Mangan jako Mn v %             0,01
Železo jako Fe v %             0,02
Zinek jako Zn v %             0,005
Měď jako Cu v %             0,005
Molybden jako Mo v %             0,002
pH zředěného roztoku (1:5)             6 - 8
Hustota v kg/l při 20 °C            cca 1,24

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo zředěné vodou je univerzálním hnojivem a aplikuje se zálivkou nebo postřikem. Po zředění se používá k základnímu hnojení a pěstování většiny plodin a kultur. Je vhodný pro kořenovou i mimokořenovou aplikaci. Při použití podle požadavků na hnojení rostlin je hnojivo beze zbytku spotřebováno a nedochází k zasolování půdy.

Používá se jako plné hnojivo zejména na jaře před setím nebo výsadbou resp. před zahájením vegetace zahradních plodin. U vytrvalých kultur lze provádět hnojení i po sklizni. Používá se i k dodatečnému mimokořenovému hnojení rostlin, zejména když je příjem živin kořeny ztížen. To může být např. za nepříznivého počasí. Mimokořenová výživa se provádí v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení. Mimokořenová výživa se provádí během hlavní vegetační doby v dílčích dávkách v 10ti denních odstupech.

Aplikační dávky

Pro použití k zálivce nalijeme odměřené množství 20 ml (1 víčko od 5 a 20 l balení) hnojiva do 4 l vody. Roztok důkladně promícháme a je připraven k použití. Aplikujeme minimálně ve 14 denních intervalech.

Pro foliární aplikaci jsou maximální doporučené dávky v rozmezí 5-6 l koncentrátu na hektar. Koncentrace aplikované kapaliny by se měla pohybovat v rozmezí  0,5–1% roztoku.

Plodina Doba aplikací Počet aplikací Dávkování v l/ha
Obilniny, olejniny použití při aplikaci pesticidů     3-5     6
Luskoviny 1. před květem, další po třech týdnech     4-5     6
Plodová zelenina 2 x před květem, 3 až 4 x po násadě plodů     5-6     4-6
Listová zelenina v průběhu vegetace spolu s pesticidy jako 0,5% roztok     4-6  
Réva vinná po odkvětu při použití pesticidů jako 0,5% roztok     6-8  
Jádroviny, peckoviny po dokvětu při použití pesticidů jako 0,5% roztok     5-10  
Chmel po celou vegetaci spolu s pesticidy     4-6     6
Jahodník v intervalu 14 dnů až do sklizně jako 0,2% roztok     2-4  

 

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.