FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5

Listová hnojivaFERTI

FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5 je čiré kapalné vícesložkové hnojivo zelenohnědé barvy, obsahující dusík, fosfor, draslík, který je v bezchloridové formě, síru a mikroživiny. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota
Celkový dusík jako N v %       7,0
Amonný dusík jako N v %       5,0
Dusičnanový  dusík jako N v %       2,0
Fosfor jako P2O5 v %       7,0
Draslík jako K2O v %       5,0
Síra jako S v %       2,0
Zinek jako Zn v %       0,005
Měď jako Cu v %       0,005
Molybden jako Mo v %       0,002
Železo jako Fe v %       0,02
Mangan jako Mn v %       0,01
Bor jako B v %       0,01
pH zředěného roztoku  (1:5)       6,0 – 8,0
Hustota v kg/l při 20 °C       cca 1,24

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo zředěné vodou je univerzálním hnojivem, aplikuje se zálivkou nebo postřikem. Po zředění se používá k základnímu hnojení při pěstování většiny plodin a kultur. Je vhodný pro kořenovou i mimokořenovou aplikaci. Při použití podle požadavků na hnojení rostlin je hnojivo beze zbytku spotřebováno a nedochází k zasolování půdy. U vytrvalých kultur lze provádět hnojení i po sklizni. Používá se i k dodatečnému mimokořenovému hnojení rostlin, zejména v případech, kdy je příjem živin kořeny ztížen. To může být např. za nepříznivého počasí. Hnojivo se aplikuje v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení. Mimokořenová výživa se provádí během hlavní vegetační doby v dílčích dávkách v nejméně 14ti denních odstupech. Používá  se jako plné hnojivo. Vzhledem k tomu, že hnojivo obsahuje významné množství síry, je vhodné pro plodiny náročné na tuto živinu. Důležité je toto především u olejnin - řepky, slunečnice, lnu, máku, dále pak pro rostliny, u nichž je požadována vysoká hladina silic, jako je hořčice, chmel apod. Síra je též významná pro krmnou a cukrovou řepu, obilniny a luskoviny. Svoji nezastupitelnou úlohu má v ovocnářství (u vinné révy, jabloní apod.), v zelinářství u plodin jako jsou cibule, česnek, pór a celkově u veškeré kořenové zeleniny.

Hnojivo je díky vysokému obsahu fosforu a kombinaci ostatních živin velice vhodné k aplikaci na všechny kvetoucí rostliny. Lze doporučit pro použití na balkónové i zahradní květiny. Vzhledem k formě, v jaké se nachází síra v hnojivu, má kromě výživných aspektů i  významnou funkci fungistatickou.

Hnojivo je vhodné pro oblasti ochranných pásem pitné vody.

Aplikační dávky

Pro použití k zálivce nalijeme odměřené množství 20 ml(1 víčko od 5 a 20 l balení) hnojiva do 4 l vody. Roztok důkladně promícháme a je připraven k použití. Aplikujeme minimálně ve 14denních intervalech.

Pro foliární aplikaci jsou maximální doporučené dávky v rozmezí 3-5 l koncentrátu na hektar. Koncentrace aplikované kapaliny by se měla pohybovat v rozmezí  0,5–1% roztoku.

Plodina Doba aplikací Počet aplikací Dávkování v l/ha
Obilniny, olejniny použití při aplikaci pesticidů     3-5     5
Luskoviny 1. před květem, další po třech týdnech     4-5     5
Řepka olejka

1. ve fázi prodluž. růstu

2. při tvorbě poupat až počátek  kvetení
    2x     2 5
Plodová zelenina 2 x před květem, 3 až 4 x po násadě plodů     5-6     4–6
Listová zelenina v průběhu vegetace spolu s pesticidy jako 0,5 % roztok     4-6  
Réva vinná po odkvětu při použití pesticidů jako 0,5% roztok     6-8     2
Jádroviny, peckoviny po odkvětu při použití pesticidů jako 0,5% roztok     5-10  
Chmel po celé vegetační období spolu s pesticidy     4-6     3-5
Jahodník v intervalu 14 dnů až do sklizně jako 0,2% roztok     2-4  

 

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.