FEROSOL

Listová hnojivaLOVOMIKRO

FEROSOL obsahuje železo. Jedná se o čirý nahnědlý roztok.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota
Železo jako Fe v  %     4,0
pH (ředěno vodou 1:5)     6-7
Hustota v kg/l při 20 °C     cca 1,20

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je koncentrát železa určený k preventivnímu či kurativnímu odstraňování nedostatku využitelného železa v rostlinách. Při kurativní aplikaci formou postřiku na list odstraňuje chlorózy. Preventivně se aplikuje do porostů na stanovištích s vysokým obsahem vápníku. Preventivní aplikaci lze doporučit také u kultur náročných na dostatečné množství železa nebo u kterých hrozí výskyt chloróz. K takto náročným plodinám patří: vinná réva, bobuloviny, peckoviny, chmel, zelenina a okrasné rostliny.

Aplikační dávky

Nejvhodnější použití je začátkem vegetace po olistnění kultur. Od té doby lze hnojivo aplikovat ve 14 denních intervalech minimálně 4x za sebou. Kromě doby kvetení, kdy jsou porosty citlivější, je možné hnojivo aplikovat po celou dobu vegetace. Doporučená dávka je 4 až 6 l koncentrátu na hektar při jedné aplikaci. Pro aplikaci platí obecné zásady foliární výživy rostlin, tj. nejvhodnější doba pro aplikaci je za vyšší relativní vlhkosti a nižších teplotách. Optimální je brzy po ránu anebo večer. Zároveň se hnojivo používá i k přihnojování pokojových rostlin, skleníkových a truhlíkových květin zálivkou v množství 5 ml do 1 litru vody. Tento roztok se dávkuje v množství asi 0,1 litru na 2 kg zeminy.  Zálivka se provádí během vegetace každých 14 dní.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Hnojivo se skladuje v PE nebo sklolaminátových zásobnících, anebo v obalech výrobce. Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.