CERERIT GSH NPK 8-13-11

NPK/NP hnojiva

CERERIT GSH NPK 8-13-11 je granulované hnojivo s hořčíkem, stopovými živinami a nízkým obsahem chloridů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % hm.       8,0
Fosfor rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % hm.     13,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % hm.     11,0
Draslík jako K2O v % hm.     11,0
Vodorozpustná síra jako S v % hm.     15,0
Vodorozpustný hořčík jako MgO v % hm.       2,0
Bór jako B v % hm.       0,03-0,09
Molybden jako Mo v % hm.      0,005 - 0,015
Měď jako Cu v % hm.      0,004-0,012 
Zinek jako Zn v % hm.      0,008 - 0,024
Chloridy jako Cl  v % hm.       max. 1,0
Částice od 1 mm do 5  mm v % hm. min.     90,0
Částice pod 1 mm v % hm. max.       3,0
Částice nad 10 mm v %  hm. max.       0,0

 

Rozsah a způsob použití

Je určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin.

Aplikační dávky

Rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí nebo sázení a při přihnojování během vegetace. Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace.

  Doporučené dávkování v kg/ha za rok
Košťáloviny               400 – 1000
Kořenová zelenina               200 - 600
Plodová zelenina               400 - 600
Brambory               300 - 500
Okrasné rostliny               100 – 300
Jádroviny               500 – 600
Peckoviny               300 – 500
Drobné ovoce               300 - 1000
Chmel               200 - 600

Balení, doprava, skladování

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.