CERERIT GSH NPK 8-13-11

NPK/NP hnojiva

CERERIT GSH NPK 8-13-11 je granulované hnojivo s hořčíkem, stopovými živinami a nízkým obsahem chloridů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N v % hm.

8

Dusík amonný jako N v % hm.

8

Fosfor celkový jako P2O5 v % hm.

13

Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % hm.

11

Fosfor rozpustný v neutrálním citronanu amonném jako P2O5 v % hm.

13

Draslík vodorozpustný jako K2O v % hm.

11

Hořčík celkový jako MgO v % hm.

2

Síra celková jako S v % hm.

15

Síra celková jako SO3 v % hm.

37,5

Bor jako B v % hm., jako kyselina, celkový

0,03

Měď jako Cu v % hm., jako síran, celková

0,02

Molybden jako Mo v % hm., jako amonná sůl, celkový

0,01

Zinek jako Zn v % hm., jako síran, celkový

0,02

Chloridy jako Cl- v % hm.

max. 1

Částice 1 – 5 mm v % hm.

min. 90

Částice pod 1 mm v % hm.

max. 3

Částice nad 10 mm v % hm.

0

Rozsah a způsob použití

Je určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin.

Aplikační dávky

Rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí nebo sázení a při přihnojování během vegetace. Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace.

  Doporučené dávkování v kg/ha za rok
Košťáloviny               400 – 1000
Kořenová zelenina               200 - 600
Plodová zelenina               400 - 600
Brambory               300 - 500
Okrasné rostliny               100 – 300
Jádroviny               500 – 600
Peckoviny               300 – 500
Drobné ovoce               300 - 1000
Chmel               200 - 600

Balení, doprava, skladování

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.