BOROSAN Humine

Listová hnojivaLOVOMIKRO

Obsahuje stopový prvek bor, který je vázaný jako borethanolamin s přídavkem huminových látek.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota
Bór jako B v %     8,0
pH zředěného roztoku (1:5)     7-9
Hustota v kg/l při 20 °C     cca 1,25

 

Rozsah a způsob použití

Používá se k preventivnímu nebo kurativnímu odstraňování nedostatku využitelného boru v rostlinách a jako prevence vůči stresovým podmínkám (sucho, mráz, předávkování chemikáliemi), stimuluje tvorbu kořenových vláken. Hnojivo celkově zlepšuje vlastnosti půdy, přijatelnost a vstřebávání boru.

Obsažené huminové látky, které jsou ve vodorozpustné formě, pozitivně ovlivňují příjem živin, které hnojivo obsahuje. Kromě rychlosti jejich příjmu současně ovlivňují též jejich využití. Zlepšují účinnost fotosyntézy při nižší intenzitě světla, čímž napomáhají k vyrovnané energetické bilanci v rostlinách. Následkem toho je stimulována tvorba kořenového vlášení a dochází k lepšímu příjmu živin kořeny. Ve výsledku pak dochází k intenzivnímu růstu stonků a následně ke zvyšování hmotnosti sušiny rostlin.Při kurativní aplikaci formou postřiku na list odstraňuje fyziologické anomálie způsobené nedostatkem tohoto prvku v rostlině. Preventivně se aplikuje do porostů na stanovištích s vysokým deficitem boru. Preventivní aplikaci lze též doporučit také u kultur náročných na dostatečnou zásobu boru. K takto náročným plodinám patří: řepka, mák, slunečnice, sója, cukrová řepa, krmná řepa, jádrové ovoce, vinná réva a okrasné květiny.

Aplikační dávky

Nejvhodnější použití je začátkem vegetace po olistění kultur. Od této doby lze hnojivo aplikovat nejdříve po 14 dnech po předchozím ošetření.

Plodina Období aplikace Dávkování v l/ha Počet aplikací
Řepka ozimá

1. aplikace: podzim 4-6 list

2. - 3. aplikace: na jaře, počátek prodlužovacího růstu až do fáze butonizace
    2-3

 

    1-3

 

Cukrovka

1. aplikace: po dokončení tvorby listové růžice

2. aplikace: ve 14 denním intervalu
    3     2
Jádroviny, peckoviny

1. aplikace při otevírání pupenů

2. aplikace po opadu okvětních plátků
    2     2
Zelenina 3 týdny po výsadbě, 2. aplikace po 4 týdnech     1     2

Mák, slunečnice, hořčice

1. aplikace: 4-8 list do počátku kvetení     2     1-2
Sója 1. aplikace před květem     1-2     1
Vinná réva

1. aplikace při otevírání pupenů

2. při růstu plodů ve 14 denním intervalu
    3     3
Obilniny ozimé po skončení zimy     2     1
Kukuřice 1. aplikace ve fázi 5-6listu     2     1

Sója, ostatní luskoviny

1. aplikace před květem     1-2     1

Pro aplikaci platí obecné zásady pro foliární výživu rostlin, tj. nejvhodnější doba pro aplikaci je za vyšší relativní vlhkosti a nižších teplotách. Optimální je brzy po ránu, večer nebo při zatažené obloze. Případný sediment není na závadu.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.