BOROSAN Forte

Listová hnojivaLOVOMIKRO

BOROSAN Forte je kapalný koncentrát stopového prvku bóru. Jedná se o čirý mírně nažloutlý roztok. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota
Bór jako B v %     11,0
pH zředěného roztoku (1:5)       7-9
Hustota v kg/l při 20 °C     cca 1,38

 

Rozsah a způsob použití

Používá se k preventivnímu nebo kurativnímu odstraňování nedostatku využitelného boru v rostlinách. Při kurativní aplikaci formou postřiku na list odstraňuje fyziologické anomálie způsobené nedostatkem tohoto prvku v rostlině. Preventivně se aplikuje do porostů na stanovištích s vysokým deficitem borů. Preventivní aplikaci lze též doporučit také u kultur náročných do dostatečnou zásobu boru. K takto náročným plodinám patří: řepka, mák, slunečnice, cukrová řepa, krmná řepa, ovoce, okrasné květiny.

Aplikační dávky

Nejvhodnější použití je začátkem vegetace po olistění kultur. Od této doby lze hnojivo aplikovat ve 14 denních intervalech. V době kvetení hnojivo příznivě působí na prorůstání pylové láčky a tím i na tvorbu semen a plodů. Hnojivo je možné aplikovat po celou dobu vegetace.

Plodina Období aplikace Dávkování v l/ha Počet aplikací
Řepka ozimá

1. aplikace: na podzim, BBCH 13-14

2. aplikace: na jaře, BBCH 30 do butonizace

    3

    3

    1

    1
Cukrovka

1. aplikace: po dokončení tvorby listové růžice

2. aplikace: ve 14 denním intervalu

    3

    2
Jádroviny, peckoviny 1. aplikace při otevírání pupenů, 2. a 3. aplikace v intervalu 14 dnů     2     2-3
Zelenina 3 týdny po výsadbě, 2. aplikace po 4 týdnech     1     2
Vinná réva 1. aplikace při otevírání pupenů, 2. při kvetení a 3. při růstu plodů     3     3
Obilniny ozimé po skončení zimy     2     1

 

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.