Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

dle Zákona o ochraně oznamovatelů (Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění) aneb whistleblowing.

Možnosti podání oznámení

  1. Elektronicky:

oznamovatel@lovochemie.cz (do předmětu e-mailu napsat: oznamovatel)

 

  1. Písemně poštovní doručovací službou:

Vedoucí personální oddělení nebo Vedoucí právního oddělení

Lovochemie, a.s.,

Terezínská 57, Lovosice 410 02

(obálku označit: „oznamovatel/neotvírat“)

 

  1. Písemně osobním doručením do společnosti:

zalepenou obálku označenou „Vedoucí personálního oddělení“ nebo „Vedoucí právního oddělení“ a „oznamovatel/neotvírat“ vhodit do schránky na vrátnici či na chodbě PeO v Lovosicích.

 

  1. Telefonicky:

+420 603 737 422 vedoucí personálního oddělení

+420 606 081 689 vedoucí právního oddělení

obsah hovoru musí být zaznamenán a na začátku hovoru musí jasně zaznít, že se jedná o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatele.

 

  1. Osobně/ústně (po předchozí domluvě):

Vedoucí personálního oddělení: budova PeO (u vrátnice), 1. NP, dveře č. 109 nebo

Vedoucí právního oddělení: budova GŘ, 2. NP, dveře č. 208

obsah hovoru musí být zaznamenán a na začátku hovoru musí jasně zaznít, že se jedná o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatele.

 

Vzhledem k principu zákona, tzn. ochrana oznamovatele proti odvetným opatřením, nelze chránit anonymního oznamovatele či osobu, která není ke společnosti Lovochemie, a.s. v pracovněprávním vztahu, avšak na vážnost oznámení, tzn. na prošetření oznámení, tato skutečnost nebude mít vliv.

Kontakt pro zaměstnance a ostatní pracovníky je uveden ve směrnici SM-RLZ-005 Ochrana oznamovatelů, na intranetu, na webu společnosti a vybraných nástěnkách uvnitř i vně společnosti.

Společnost Lovochemie, a.s. výslovně upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, a může být postiženo pokutou až do výše 50.000 Kč. 

Společnost Lovochemie, a.s. dále výslovně vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.