Projekty

Síran amonný

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_17_109, INOVACE - Inovační projekt - Výzva IV

Název projektu:  Inovace technologie výroby směsi pro přípravu sirných hnojiv

Cíl projektu: Cílem projektu je doplnit stávající výrobní linku novou inovativní technologií unikátního přetlakového modelového reaktoru. Klíčová je výměna hůře dostupné a ekonomicky méně efektivní vstupní suroviny (síran amonný) za dostupnější (kyselinu sírovou a čpavek). Toho bude dosaženo doplněním stávající technologie univerzální granulační linky (UGL) o výrobnu tzv. "břečky" dusíkato-sirných hnojiv (jednotka SA), tzv. mokrou část technologie výroby.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je zavedení inovativní výroby směsného roztoku síranu amonného (tzv. "břečky"), který je základní surovinou pro výrobu sirných hnojiv (DASA 26+13S a DASA 25+12S). Výstupem projektu bude produktová inovace (inovovaná řada produktů DASA) a procesní inovace (nový typ modelového reaktoru pro výrobu "břečky"). Projekt navazuje na ukončený výzkum sirných hnojiv s přímým použitím kyseliny sírové realizovaný ve spolupráci s VUCHT a.s.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.