Systém řízení jakosti

Je to právě kvalita, která rozhoduje o úspěšnosti podnikání

Kvalita je definována souborem vlastností výrobku, na které dodavatel poskytuje záruku svému zákazníkovi. V současnosti vedle ceny výrobku je to právě kvalita, která rozhoduje o úspěšnosti každého podnikání a konkurenceschopnosti výrobků na trhu. Zákazník od svého dodavatele očekává přesnou reakci na své potřeby. K tomu, aby Lovochemie, a.s. co nejlépe potřeby zákazníků uspokojila , má vybudovaný systém řízení jakosti, který neustále zdokonaluje a rozvíjí. Základem záruky za kvalitu výrobků Lovochemie, a.s. je poctivost všech zaměstanců Lovochemie, a.s. a jejich osobní angažovanost v tomto systému řízení.