Historie

Historie společnosti Lovochemie, a.s.

Za počátek výroby hnojiv lze považovat rok 1904, kdy zde podnikatel Adolf Schram postavil továrnu na výrobu kyseliny sírové a superfosfátu.

Po druhé světové válce byla postavena nová výrobna kyseliny sírové, o několik let později byla dokončena výstavba prvního bloku kyseliny dusičné a ledku amonného s vápencem. Tím byl vybudován na svou dobu rozsáhlý chemický kombinát Továrna na strojená hnojiva. Sloučením s Českou továrnou na umělé hedvábí vznikl v roce 1958 národní podnik Severočeské chemické závody (SCHZ) Lovosice.

Historická data

 • 1904    Adolf Schram zahajuje výrobu kyseliny sírové a superfosfátu
 • 1923    Zřízena Česká továrna na umělé hedvábí
 • 1951    Továrna na strojená hnojiva
 • 1954    Zahájena výroba kyseliny dusičné a ledku amonného s vápencem
 • 1958    Severočeské chemické závody (SCHZ)
 • 1959    Zahájena výroba karboxymetylcelulózy
 • 1960    Zahájena výroba viskózového kordového hedvábí
 • 1964    Zahájen provoz nové výrobny superfosfátu
 • 1967    Zahájena výroba kombinovaného hnojiva NPK-1 a ledku     vápenatého
 • 1969    Součást výrobně-hospodářské jednotky Chemopetrol
 • 1978    Zahájena výroba kapalného hnojiva DAM 390
 • 1991    Zahájen provoz nové výrobny ledku amonného s vápencem
 • 1993    Vzniká akciová společnost Lovochemie
 • 1996    Dokončení privatizace akciové společnosti, majoritním vlastníkem Proferta, s.r.o.
 • 1997    Člen skupiny AGROFERT a UNIPETROL
 • 2001    Zahájena výstavba nové výrobní jednotky kyseliny dusičné
 • 2002    Celý areál Lovochemie, a.s., byl zasažen katastrofální povodní
 • 2003    Zahájení provozu nové výrobny KD 6
 • 2004    Oslavy 100. výročí výroby minerálních hnojiv v Lovosicích
 • 2005    Provedena rekonstrukce stáčení čpavku
 • 2007    Dokončení nového kulového zásobníku čpavku
 • 2008    Jediným akcionářem se stala DEZA, a.s.
 • 2010    Jediným akcionářem se stal AGROFERT HOLDING, a.s.