Systém environmentálního řízení

Systémový přístup k ekologii

Zásady chování společnosti v environmentální oblasti jsou definované v Politice IMS. Systém environmentálního řízení podle normy ČSN EN ISO 14001:2005, který má společnost certifikován od roku 2004, byl následně v roce 2006 rozšířen o certifikaci na provozovně granulovaných směsných hnojiv v Městci Králové.

Lovochemie se ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR účastní celosvětové aktivity RESPONSIBLE CARE – odpovědná péče a podnikání v chemii, je nositelem osvědčení Responsible Care s právem užívat logo Responsible Care. V rámci plnění podmínek Responsible Care je každoročně zpracován dokument Výkaz Responsible Care ve kterém je uveden přehled základních indikátorů, sledovaných v rámci programu. Pro každý cyklus hodnocení plnění programu Responsible Care je dále zpracován dokument Samohodnocení plnění programu, který podléhá hodnocení nezávislým kvalifikovaným auditorem, stanoveným Svazem chemického průmyslu ČR.

Další dobrovolnou aktivitou je účast v programu “Péče o výrobek“ podle pravidel sdružení evropských výrobců hnojiv FE, jehož je společnost řádným členem.

Certifikát EMS

Certifikát je platný pro vývoj, výrobu a prodej minerálních hnojiv, kyseliny dusičné, výrobků na bázi karboxymethylcelulózy, výrobu vod, energií a čištění odpadních vod.