Produkt Stewardship

Lovochemie se účastní programu “Péče o výrobek“

Lovochemie se účastní programu “Péče o výrobek“ podle pravidel sdružení evropských výrobců hnojiv FE, jehož je společnost řádným členem. Hlavním cílem tohoto projektu je snaha o zajištění takových podmínek, aby hnojiva a suroviny pro jejich výrobu, přísady a polotovary byly zpracovány, dopravovány, skladovány, distribuovány a používány bezpečným způsobem, a to s ohledem na ochranu zdraví, pracovní bezpečnost, bezpečnost obyvatel a ochranu životního prostředí.

Plnění programu je vyhodnocováno formou samohodnocení, které je následně ověřeno externím auditorem. Jednotná metodika pak umožňuje porovnání dosaženého výsledku mezi jednotlivými členskými společnostmi FE.

Detail fotografie