Otázky životního prostředí

Otevřený přístup k řešení otázek životního prostředí

Lovochemie se účastní legislativního procesu prostřednictvím SCHP ČR formou připomínkového řízení.
Lovochemie a.s. je členem řady významných iniciativ:

  • Členství v organizaci Transportní integrovaný nehodový systém (TRINS)
  • Členství ve Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP ČR)
  • Členství v evropském sdružení výrobců hnojiv Fertilizers Europe (FE)

V souladu s  evropskou legislativou v oblasti chemických látek - Nařízení REACH - bylo v letech 2010-2013 zaregistrováno u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách jedenáct produktů společnosti. Nedílnou součástí registrace látek byly Zprávy o chemické bezpečnosti, které stanoví bezpečné podmínky při výrobě a následném použití produktů jako látek podle REACH.

 

V oblasti implementace Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) splnila společnost všechny legislativní požadavky a vytvořila podmínky k úspěšnému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů.

 

Komunikace s veřejností

Zaměstnanci Lovochemie jsou současně i obyvateli přilehlého regionu. Mají tedy bezprostřední zájem na snižování míry vlivu společnosti na životní prostředí. S problematikou životního prostředí jsou seznamováni prostřednictvím podnikového časopisu Lovochemik. Pravidelně jsou pořádána Setkání s regionem, kde jsou zastupitelé obcí a státní správy seznamováni s výsledky společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany ŽP.  Další informace mohou zájemci získat na podnikových internetových stránkách nebo ve výroční zprávě.