DAN

Nejdůležitějším úkolem minerálních hnojiv současnosti je čelit dvěma výzvám

Nejdůležitějším úkolem minerálních hnojiv současnosti je čelit dvěma výzvám, a to nasytit rostoucí světovou populaci a omezit dopady změny klimatu. Odhaduje se, že minerální hnojiva na pozadí současné “zelené” zemědělské revoluce přispívají více než z poloviny ke světové potravinové produkci a zásobení bílkovinami.

Evropské sdružení výrobců hnojiv se domnívá, že evropská zemědělská politika by se měla zaměřit na zlepšení výkonnosti zemědělského sektoru s ohledem na jeho produktivitu a efektivitu. Tento přístup umožní evropským zemědělcům zvyšovat soběstačnost, přispívat ke globálním potravinovým potřebám a zároveň povede k udržitelné zemědělské produkci. Trvale udržitelná intenzifikace evropského zemědělství prostřednictvím efektivního využití minerálních hnojiv může napomoci tomu, aby byl zemědělský sektor v souladu s hlavními cíli politiky EU.

Dusíkatá hnojiva s rychle přístupným dusíkem nabízí zemědělcům a agronomům precizní a zodpovědné postupy vedoucí ke zvyšování produkce potravin a energie, a to způsobem, který je ekologicky přijatelný. Dusíkatá hnojiva s rychle přístupným dusíkem založená na nitrátu a amoniaku kombinují výhody dvou nejjednodušších forem mobilního dusíku, které jsou rychle přijatelné rostlinami.

Video ke shlédnutí.

Cestou k chytrému zemědělství...

Cestou k chytrému zemědělství - malá publikace

Hnojiva DAN a kvalita vzduchu

Hnojiva DAN a jejich produktivita