Suroviny a obaly

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ  
Obsah P2O5 min. 50 %
Obsah K2O min. 30 %
Obsah CaO max. 1 %
Obsah MgO max. 0,3 %
Částice pod 1 mm max. 1 %
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 50 ppm
Obsah Pb max. 15 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 150 ppm
BALENÍ pytle, big bagy
HYDROXID DRASELNÝ  
Koncentrace min. 49 %
Obsah K2O min. 41 %
Hustota   (20 oC) 1,51 g/cm3
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max.10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ volně, IBC
CHELÁT MĚĎNATÝ  
Specifická hmotnost 700 kg/m3
Obsah Cu min.15 %
Rozpustnost (voda 20 oC) 100 g/l
Nerozpustné zbytky max. 0,1%
pH (ve vodě 1:100) 6 - 7
OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ  
Obsah As 10 ppm
Obsah Cd 1 ppm
Obsah Pb 10 ppm
Obsah Hg 1 ppm
Obsah Cr 50 ppm
BALENÍ pytle
CHELÁT ŽELEZITÝ  
Obsah Fe min. 13 %
Specifická hmotnost 650 kg/m3
Rozpustnost (voda 20 oC) 90 g/l
Nerozpustné zbytky max. 0,1 %
pH (ve vodě 1:100) 4,5
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As 10 ppm
Obsah Cd 1 ppm
Obsah Pb 10 ppm
Obsah Hg 1 ppm
Obsah Cr 50 ppm
BALENÍ pytle
CHELÁT MANGANATÝ  
Specifická hmotnost 700 kg/m3
Obsah Mn min.12,8%
Rozpustnost (voda 20 oC) 100 g/l
Nerozpustné zbytky max. 0,1%
pH (ve vodě 1:100) 6 - 7
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ pytle
CHELATON 3  
Sypná hmotnost 700 kg/m3
Rozpustnost (voda 20 oC) 100 g/l
pH (ve vodě 1:100) 4,5
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As 10 ppm
Obsah Cd 1 ppm
Obsah Pb 10 ppm
Obsah Hg 1 ppm
Obsah Cr 50 ppm
BALENÍ pytle
KYSELINA CITRÓNOVÁ bezvodá  
Obsah k.c. min. 99 %
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 0,001%
Obsah Cd nestanoven
Obsah Pb nestanoven
Obsah Hg nestanoven
Obsah Cr nestanoven
BALENÍ pytle
KYSELINA  FOSFOREČNÁ  
Hustota 1,57 g/cm3
pH 1
Obsah H3PO4 min. 75%
Obsah P2O5 min. 54%
Teplota krystalizace (75 %) -18 oC
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd obsah kadmia max. 50 mg
Cd/kg P2O5
Obsah Pb max. 15 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 150 ppm
BALENÍ autocisterna, mimořádně IBC
MOLYBDENAN SODNÝ  
Obsah Mo min. 50 g/l
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ pytle, big bagy
MONOETHANOLAMIN  
Obsah monoeth. min. 96 %
Obsah vody max. 0,7 %
Hustota  (20 °C) max. 1017 kg/ m3
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ volně, IBC
OXID HOŘEČNATÝ  
Obsah MgO min. 92 %
Obsah CaO max.  3%
Obsah Fe2O3 max.  2 %
Obsah SiO2 max.  2 %
OBSACH TĚŽKÝCH KOVŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ big bagy
SÍRAN MANGANATÝ  
ObsahMn min. 31%
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ pytle
SÍRAN MĚDNATÝ  
Obsah CuSO4 min. 95 %
Obsah Cu min. 24%
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ pytle
SÍRAN  ZINEČNATÝ  
pH 4,4 – 5,6  (50g/l při 20°C)
Obsah ZnSO4 min. 98%
Obsah Zn min. 20%
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ big bagy, pytle
THIOSÍRAN DRASELNÝ  
Obsah draslíku K2O min. 25 %
Obsah síry SO3 max. 42  %
Hustota  (25 oC) 1 470 kg/m3
pH 8 – 9
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 mg/kg
Obsah Cd max. 1 mg/kg
Obsah Pb max. 10 mg/kg
Obsah Hg max. 1 mg/kg
Obsah Cr max. 50 mg/kg
BALENÍ IBC, volně
 
OXID HOŘEČNATÝ  
Obsah MgO min. 92 %
Obsah CaO max.  3%
Obsah Fe2O3 max.  2 %
Obsah SiO2 max.  2 %
OBSACH TĚŽKÝCH KOVŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ big bagy
SÍRAN MANGANATÝ  
ObsahMn min. 31%
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ pytle
SÍRAN MĚDNATÝ  
Obsah CuSO4 min. 95 %
Obsah Cu min. 24%
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ pytle
SÍRAN  ZINEČNATÝ  
pH 4,4 – 5,6  (50g/l při 20°C)
Obsah ZnSO4 min. 98%
Obsah Zn min. 20%
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 ppm
Obsah Cd max. 1 ppm
Obsah Pb max. 10 ppm
Obsah Hg max. 1 ppm
Obsah Cr max. 50 ppm
BALENÍ big bagy, pytle
THIOSÍRAN DRASELNÝ  
Obsah draslíku K2O min. 25 %
Obsah síry SO3 max. 42  %
Hustota  (25 oC) 1 470 kg/m3
pH 8 – 9
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ  
Obsah As max. 10 mg/kg
Obsah Cd max. 1 mg/kg
Obsah Pb max. 10 mg/kg
Obsah Hg max. 1 mg/kg
Obsah Cr max. 50 mg/kg
BALENÍ IBC, volně
KYSELINA MONOCHLÓROCTOVÁ  
obsah kyseliny monochlóroctové min. 99,50 %
obsah kyseliny dichlóroctové max.0,20 %
obsah kyseliny octové max. 0,20 %
obsah vody max. 0,35 %
bod tuhnutí min. 61,0 °C
BALENÍ pytle
CELULÓZA BUKOVÁ CELULÓZA EUKALYPTOVÁ CELULÓZA BUKOVÁ
rozměr listu cm 60 x 80 70 x 80
sušina obchodní % min. 88,0 min. 88,0
popel % max. 0,25 max. 0,25
viskozita 1% roztoku mPas 20,0 – 25,0 20,0 – 25,0
po rozhodnutí vrchního
mistra mPas
18,00 – 26,00 18,00 – 26,00
počet čistých čtverců % min. 50 min. 50
Železo ppm max. 30 ppm/0,003 % max. 30 ppm/0,003 %
BALENÍ 1,2 tunové balíky 1,2 tunové balíky
UHLIČITAN SODNÝ TECHNICKÝ (SODA)  
obsah Na2CO3 v % min. 98,5
obsah železa v ppm max. 60
BALENÍ 25 kg papírové pytle na paletě
KYSELINA SÍROVÁ TECHNICKÁ  
Koncentrace min. 92 – 98%
Fe max. 30 ppm
Chloridy max. 50 ppm
Bez mechanických příměsí a organických látek, bez zákalu a zabarvení.  
BALENÍ volně loženo v železničních cisternách prodávajícího
VÁPNO MLETÉ  
CaO min. 90 %
ztráta žíháním max. 6 %
zrnitost na sítě 0,2 mm max. 8 %
BALENÍ volně loženo, autocisterna
PRŮMYSLOVÁ SŮL  
NaCl min. 97,5 %
nerozpustný zbytek   max. 0,7 %
BALENÍ volně loženo
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ  
koncentrace 31 - 33 %    
BALENÍ 1000 l IBC kontejnery
HYDROXID SODNÝ  
koncentrace 40,0 – 50,0 %
Fe max. 0,05 mgkg-1    
BALENÍ 1000 l IBC kontejnery
CHLORNAN SODNÝ  
Cl2 min. 150 gl-1
NaOH max. 12 gl-1
Na2CO3 max. 20 gl-1
BALENÍ 1000 l IBC kontejnery
KYSELINA SÍROVÁ  
koncentrace 94 – 96,5 %
Fe max. 0,005 %
BALENÍ volně loženo v autocisterně
SÍRAN DRASELNÝ PRÁŠKOVÝ (K2SO4)  
Obsah K2O min. 45,0%
Obsah chloridů  max. 3 %
Obsah rizikových prvků v mg/kg hnojiva:   
kadmium   max. 1,0
olovo             max. 10,0
rtuť            max. 1,0
arsen             max. 10,0
chrom             max. 50,0    
BALENÍ volně
AMOFOS  
Celkový dusík jako N v %  min. 10,9

Fosforečnany rozpustné v neutrálním citranu 
amonném jako P2O5

 min. 48,9
Fosforečnany rozpustné ve vodě jako P2O5     min. 47,0
Obsah rizikových prvků:   
kadmium v mg/kg P2O5         max. 50,0
 olovo v mg/kg hnojiva         max. 15,0
rtuť v mg/kg hnojiva        max. 1,0
arzen v mg/kg hnojiva         max. 10,0
chrom v mg/kg hnojiva         max. 150,0    
BALENÍ volně
DRASELNÁ SŮL (KCl)  
Draslík  jako K2O v %         min. 60,0
Obsah rizikových prvků v mg/kg hnojiva:   
kadmium         max. 1,0
olovo             max. 10,0
rtuť             max. 1,0
arsen           max. 10,0
chrom             max. 50,0
Vlhkost v %         max. 1,0
BALENÍ volně
UREAFORM     
min 97% močovino-formaldehydového kopolymeru   
BALENÍ big bagy na paletách
MOLYBDENAN AMONNÝ   
Obsah (NH4)2Mo2O7      min. 99,9%
Obsah rizikových prvků:   
kadmium v mg/kg      max. 50,0
olovo v mg/kg          max. 10,0
rtuť v mg/kg          max.  0,1
arsen v mg/kg         max.  10,0
chrom v mg/kg          max.  35,0    
BALENÍ 25 kg pytle
FOSFÁT   
P2O5 celkem          min. 36,5 %
MgO           max. 1,2 %
Vlhkost          max. 1,5 %
Obsah rizikových prvků:   
kadmium v mg/kg     max. 50,0
olovo v mg/kg          max. 10,0
rtuť v mg/kg          max.  0,1
arsen v mg/kg          max.  10,0
chrom v mg/kg        max.  35,0   
BALENÍ volně
SUPERFOSFÁT-JEDNODUCHÝ PRÁŠKOVÝ  
Fosfor  rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 min. 15,5
Fosfor  rozpustný ve vodě jako P2O5   min. 14,5
Obsah rizikových prvků:   
kadmium v mg/kg P2O5 celk.    max. 80,0
olovo v mg/kg hnojiva                    max. 10,0
rtuť v mg/kg hnojiva         max.  0,1
arsen v mg/kg hnojiva   max.  10,0
chrom v mg/kg hnojiva  max.  130,0    
BALENÍ volně loženo
IBC REPASOVANÉ KONTEJNERY 1000 LITRŮ
objem 1000 litrů, materiál HDPE,
kontejner standard, vyčištěný, UN kód, tlaková zkouška,
kontejner s klecí, na paletě, včetně výpustní trubice průměr DN 50 - hrubý závit.
PE KANYSTR 20 LITRŮ
20 l UN, barva modrá, vylisované logo Lovochemie, průhledítko,
kanystr včetně víčka: rozměr: 258x233 mm výška 448 mm, hmotnost 900 g,
stohovatelný, UN označení, ryska po litrech, slepecký znak.
PAPÍROVÉ ROHY        
rozměry vnitřní:   200mm x 870mm x 6mm
provedení:    v polovině ryl pro ohyb, strana 100 mm