BEZ MECHU

NPK/NP hnojiva

Hnojivo je určeno k výživě trávníků a k ošetření travních porostů proti většině druhů mechů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Amonný dusík jako N v %     15,0
Síra rozpustná ve vodě jako S v %     17,0
Železo jako Fe v %       8,0

 

Rozsah a způsob použití

Díky obsaženému dusíku podporuje růst trav, čímž dochází k rychlejší regeneraci travního porostu a volná místa vzniklá po odstranění mechu jsou rychleji zapojena do základního porostu. Doporučený termín aplikace je od března do září. Ošetření trávníku provádíme max. 2x do roka v odstupu nejméně 45 dní. Pro rovnoměrnou aplikaci doporučujeme použít vhodný aplikátor hnojiva. Pro kontrolu rovnoměrné aplikace hnojiva můžete rozdělit travní plochu provazem na menší části.

Aplikační dávky

Pro dosažení optimálního účinku, aplikujte hnojivo 3-4 dny po seči na částečně vzrostlý trávník a dva dny po aplikaci proveďte zavlažování. Trávník by se měl sekat nejdříve 4 dny po aplikaci. Po 10-14 dnech se může odumřelý a hnědý mech mechanicky odstranit vertikutátorem nebo železnými hráběmi a volná místa dosejeme travním semenem. Aplikace během suchých nebo deštivých dnů se nedoporučuje. Při silném nebo opakovaném výskytu mechu se může provést ošetření 2x do roka při dodržení minimálního odstupu 45 dnů mezi jednotlivými aplikacemi. Železo obsažené v hnojivu může způsobovat hnědé zabarvení na dlaždicích, kamenné dlažbě, oblečení či obuvi a proto je třeba zabránit kontaktu přípravku s těmito povrchy. Dávejte pozor na domácí zvířata.

Doporučená dávka je 35 g/m2.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se skladuje volně ložené v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených min. 2 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené hnojivo se skladuje v pytlích ložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Musí se skladovat na podlaze opatřené nepropustným povrchem a být chráněno před přímým slunečním zářením, sálajícím teplem, jinak dochází k destrukci granulí a ztvrdnutí hnojiva. Skladuje se oddělené od jiných druhů hnojiv a chrání se před znečištěním. Skladovací prostor musí být zabezpečen proti vniknutí vlhkosti. Doporučuje se naskladněné hnojivo přikrýt PE plachtou.