VÝZVA K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ V RÁMCI PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ k projektu „Nový energetický zdroj KD7“

14. 4. 2021

VÝZVA K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ V RÁMCI PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ k projektu „Nový energetický zdroj KD7“

 

CALL FOR INFORMATION IN THE FRAMEWORK OF PRELIMINARY MARKET CONSULTATIONS to the project "New energy source KD7"