Společnosti Lovochemie a PREOL se opět setkaly s představiteli regionu

2. 12. 2019

Předvánoční setkání společností Lovochemie a PREOL se zástupci regionu je každoroční tradicí. Akce i letos poskytla prostor nejen pro prezentaci dění uplynulého roku v obou společnostech, ale také pro přínosné diskuse všech pozvaných účastníků z řad představitelů měst a obcí, institucí státní správy z Ústeckého kraje, zejména z odborů životního prostředí, ochrany vod a ovzduší, hygienické stanice, HZS, úřadů práce či Povodí Labe. Pozvání přijali i zástupci partnerských středních škol, se kterými společnost Lovochemie spolupracuje v rámci stipendijních a studijních programů.

Celá akce byla zahájena prezentací generálního ředitele Lovochemie Petra Cingra, který seznámil přítomné s hlavními akcemi a událostmi uplynulého roku ve společnosti Lovochemie. Vyzdviženy byly především realizované rozvojové investice a investice do bezpečnosti provozu celého areálu, které zahrnují například rozšíření kamerového systému pro ochranu areálu, modernizaci varovného systému EPS či aktualizaci bezpečnostních systémů na výrobních jednotkách.  Nemalé investice byly vynaloženy také na ekologizaci a ochranu životního prostředí, díky kterým bylo v uplynulém roce dosaženo historicky nejnižších emisí.

Ve své prezentaci Petr Cingr zmínil také regionální aktivity obou společností v oblasti finanční podpory v podobě Grantu Lovochemie a PREOL, díky kterému je regionálním spolkům a organizacím rozděleno až 300 tis. Kč. Nemalá částka také každoročně putuje do regionu prostřednictvím Nadace AGROFERT.

Rok 2019 ve společnostech PREOL a PREOL FOOD představil generální ředitel společnosti Milan Kuncíř. Prezentoval nejen výsledky hospodaření obou společností, ale pozornost věnoval také investičním projektům v oblasti bezpečnosti, zlepšení kvality extrudovaných řepkových šrotů či zvýšení kapacity lisování řepky. Hovořil také o nutnosti spolupráce s obcemi k zajištění účinného opatření k trvalému snížení populace holubů kombinováním metod biologické ochrany a tím snižování rizika přenosu nemocí.

Závěr setkání poskytl prostor pro otevřenou diskusi nad aktuálními tématy regionu a neformální rozhovory se zástupci obou společností.