Setkání s regionem

6. 12. 2016

1. 12. 2016 proběhlo tradiční setkání se zástupci města Lovosice, obcí a úřadů z regionu Lovosicka v hotelu Lev. Hlavním bodem programu byla prezentace událostí a rozvoje společností v průběhu roku 2016, při které byli hosté seznámeni zejména s významnými investičními projekty a jejich ekologickými přínosy. Starostky a starostové okolních obcí, zástupci z odborů životního prostředí, Úřadu práce a krajské hygieny získali informace o postupu prací a předpokládaném snížení negativního vlivu na životní prostředí. Dalším tématem bylo zvýšení zaměstnanosti a vytvořením více než 4 desítek nových pracovních míst, současná situace na trhu práce a příprava budoucích zaměstnanců ve stipendijním programu ve spolupráci s partnerskými školami. Generální ředitel Petr Cingr rovněž prezentoval aktivitu firem v podpoře regionu a finanční pomoc organizacím od Nadace Agrofert. Její příspěvek činil v letošním roce 2.323.000 Kč a byl přerozdělen neziskovým organizacím zejména v sociální oblasti, školství a na podporu dobrovolných hasičských sborů.

Na závěr akce proběhla neformální diskuze hostů se zástupci firem na nejrůznější témata. Byly definovány oblasti další možné spolupráce pro období 2017, které se týkaly především partnerských škol a podpoře technického vzdělávání a projektů okolních obcí.