Na nově zrekonstruované školní laboratoře přispěla i Lovochemie!

14. 9. 2020

Se Střední odbornou školou technickou a zahradnickou Lovosice (SOŠ TaZ) spolupracuje Lovochemie již pěknou řádku let. Ať už je to stipendijní program, kterým podporujeme dva obory  – Aplikovaná chemie a Opravář zemědělských strojů nebo podpora různých akcí a činností – soutěž Mladý chemik, praxe, exkurze, Chemický kroužek pro děti zaměstnanců, Den s chemií apod. Téměř vše se točí kolem chemie nebo techniky a proto je velice důležité zázemí, které odpovídá trendům, zaujme mladou generaci a vyhovuje požadavkům na praxi od zaměstnavatelů. Na základě toho se Lovochemie snažila ve spolupráci s vedením školy o zajištění rekonstrukce zastaralých školních laboratoří. Investiční akce se začala řešit již v roce 2018, kdy od nás škola obdržela darem projektovou dokumentaci, kterou zpracovala společnost BlueChem. Díky nemalému příspěvku kraje v řádu milionů korun se vše podařilo a na jaře 2020 rekonstrukce začala. Lovochemie darovala do nových prostor vybavení v částce 1,3 milionu korun.

Dne 4. 9. 2020 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných laboratoří za účasti zástupců  kraje, školy a naší společnosti. Generální ředitel Lovochemie Ing. Petr Cingr  využil příležitosti a květinou poděkoval za letitou spolupráci paní Mgr. Jaromíře Venclíčkové, bývalé ředitelce SOŠ TaZ, která odešla do důchodu a pomyslné ředitelské žezlo předala panu řediteli Mgr. Jiřímu Procházkovi. Poděkování patří také Ing. Martinu Janskému z oddělení nákupu, který zastřešil nákup vybavení, a personálnímu oddělení za koordinaci celé spolupráce.

Studenti se tedy mohou od tohoto školního roku těšit na práci v nových laboratořích, které jsou moderní nejen svým vzhledem, ale hlavně vybavením, a my se těšíme na další akce a spolupráci v rámci podpory chemie a techniky. Ještě před slavnostním otevřením se do nových laboratoří, a na práci v nich, podívaly děti z našeho příměstského tábora s Fertíkem a od října je budou pravidelně navštěvovat děti, vnoučata, synovci a neteře našich zaměstnanců v rámci Fertíkova chemického kroužku, který pro nás obsahově a odborným vedením připravuje právě SOŠ TaZ.

Na opravdu velkou změnu laboratoří se můžete podívat na přiložených fotografiích. Rozhodně vše dopadlo na jedničku s hvězdičkou. 

Foto: archiv školy