Lovochemie se účastní pracovních veletrhů

7. 4. 2017

Na začátku března se konal v nových budovách kampusu UJEP Den kariéry na Fakultě výrobních technologií a managementu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vystavovaly zde hlavně společnosti z Ústeckého regionu, každá měla možnost krátké přednášky o tom, co studentům a absolventům vysoké školy nabízí. Lovochemie prezentovala nový stipendijní program pro studenty vysokých škol, možnost spolupráce v rámci letních brigád, praxí, exkurzí či spolupráci na bakalářských a diplomových prací.

Na konci března proběhl pracovní veletrh na vysoké škole ČVUT, kde nás zajímali především studenti  elektrotechniky a strojírenství. K našemu stánku zavítala řada studentů, kteří by do budoucna měli zájem o spolupráci. V dubnu jsme pak navštívily spolu s PREOLem pracovní veletrh na VŠCHT, kterým jsme uzavřely jarní sezonu veletrhů.

Mile nás překvapila hojná účast studentů na všech pracovních veletrzích, v prostorách vystavovatelů bylo plno. Potěšilo nás, že se k nám hlásili studenti, kteří v Lovochemii byli na exkurzi a díky tomu neváhali vyplnit dotazníky. Těch jsme během veletrhů získali několik desítek a budou zdrojem pro oslovování uchazečů do absolventského programu či na volné pozice vhodné pro absolventy VŠ.

V následujících měsících nás v rámci podpory žáků základních, středních a vysokých škol čekají další akce: exkurze v Lovochemii, kariérní poradenství pro 8. třídy základních škol, výběr žáků do stipendijního programu podporovaných oborů na partnerských školách, Dny kariérního rozvoje a poradenství 2017 v Praze. V září a říjnu se budeme těšit na žáky 9. tříd základních škol, kteří si budou vybírat z nabídky učebních a maturitních oborů středních škol a učilišť, zejména na akcích TECHDAYS a Veletrh středních škol v Litoměřicích.