Lovochemie prošetřila oznámení o výskytu zápachu 18 . 6. v Litoměřicích

2. 7. 2018

Dne 18.6.2018 v 11:00 obdržel podnikový dispečink Lovochemie oznámení o štiplavém zápachu na náměstí v Litoměřicích. Na základě tohoto oznámení byla provedena HZSP Lovochemie obhlídka uvnitř areálu a na hranicích areálu. Dále pracovníci oddělení ochrany životního prostředí prověřili stav přímo ve městě Litoměřice. Při kontrolách nebyl zjištěn žádný zápach, který by mohl pocházet z areálu společnosti Lovochemie. Dle sdělení pracovníka Městského úřadu Litoměřice nebyla zaznamenána žádna stížnost na zápach.

Na základě nám dostupných informací zápach, který byl předmětem šetřené stížnosti, pravděpodobně pocházel ze zdroje nacházejícího se v centru města Litoměřice. Chtěli bychom ubezpečit občany, že se problematice zabránění úniků látek do ovzduší velmi detailně věnujeme a všechny stížnosti, kterých je velmi málo, opravdu intenzivně šetříme.