Dobrovolnický den 2017

29. 6. 2017

Dne 19.6.2017 se uskutečnil další „Dobrovolnický den“ zaměstnanců nedaleké Lovochemie, kteří pomáhali s úpravou velké přilehlé zahrady v našem Domově.  Velice si vážíme jejich pomoci, protože údržba zahrady je velice náročná a vlastními silami ji zvládáme opravdu stěží.  Zahrada je osázená ovocnými stromy, okrasnými keři a nepřeberným množstvím květin.  Zahrada je pro nás velmi důležitým zázemím, kde se snažíme o vytvoření prostředí pro seniory příjemného, atraktivního s mnoha podněty.  Květiny k této atmosféře dozajista patří a jsou velmi libě vnímány. V období od dubna do září je zahrada velice vyhledávaným místem pro odpočinek a trávení příjemných chvil všech našich seniorů i jejich návštěv. Dostatek laviček a dřevěných altánů poskytuje možnost posezení jak na sluníčku, tak ve stínu. Každá nám nabídnutá pomoc je proto vítaná a jsme za ni neskutečně vděčni. Proto ještě jednou patří náš dík řediteli Lovochemie spolu s vedoucí personálního oddělení za organizaci této brigády. Společnost Lovochemie náš Domov podporuje i finanční pomocí, čímž víme, že si naší práce váží i široká veřejnost a ví se, že náš Domov existuje a jaké je jeho poslání. Proto ještě jednou všem od srdce velice děkuji.

Mgr.Jaroslava Biolková, DiS

vedoucí Charitního domova sv.Zdislava