DEN S CHEMIÍ v Lovochemii 3. a 4.11.2016

2. 11. 2016

Ve dnech 3. a 4. 11. 2016 pořádala společnost Lovochemie, a.s. pro žáky 9. tříd základních Dny s chemií. Klíčovými tématy byly volba povolání, hlad pracovního trhu po technických pozicích a potřeba kvalifikovaných zaměstnanců ze strany výrobních firem. Akce se zúčastnilo 150 dětí z 6 základních škol v regionu. Společnost Lovochemie, a.s. již 4. rokem podporuje technické obory na 3 partnerských středních školách, přičemž se zaměřuje především na chemii jako perspektivní obor s ohledem na silné zastoupení chemického výrobního průmyslu nejen v Ústeckém kraji, ale i v Lovosicích. Žáci měli možnost prohlídky vybraných pracovišť, navštívili centrální laboratoře Lovochemie, budovu hasičského záchranného sboru a velín výrobního provozu LAV 3.

 

Stipendisté Lovochemie v programu získávají řadu výhod od finančního stipendia a příspěvku na dopravu po placené praxe a zapracování na budoucí pozici. „Příprava kvalifikovaných zaměstnanců, propojení teorie a praxe v přímé spolupráci školy a zaměstnavatele jsou hlavní cíle naší společnosti“ potvrzuje ředitel správního úseku Mgr. Michal Kurka. „Stipendijní program vnímáme jako dlouhodobé a koncepční řešení nedostatku kvalifikovaných sil na pracovním trhu. Firma významně investuje do nových, ekologicky šetrných provozních jednotek, předpokládáme intenzifikaci výroby a současně se připravujeme na odchody stávajících zaměstnanců do starobního důchodu. Generační obměnu chceme řešit předáváním zkušeností a zapracováním na pozici v generačním tandemu absolventa a profesně zkušeného zaměstnance. Aktivně podporujeme zájem žáků a mladých lidí o technické obory, proto realizujeme řadu projektů a akcí, kde napřímo oslovujeme žáky a jejich rodiče“ dodává Mgr. Kurka.

Během následujícího roku plánuje společnost Lovochemie zintenzivnění stávající spolupráce s partnerskými školami, podporu projektů pro modernizaci učeben a vybavení škol se zaměřením na chemii a přípravu na povolání v novém oboru CHEMIK na SOŠ technické a zahradnické v Lovosicích.